Domů » Obec » Historie a památky » Povodeň 2006

Povodeň 2006

Pomoc občanů Tlumačova na Domažlicku naší obci

Občané Tlumačova u Domažlic společně se starostkou obce paní Hanou Hruškovou a zastupiteli se v minulých dnech velmi intenzívně zajímali o dění v naší obci v souvislosti s probíhajícími povodněmi a zaplavením. Časté telefonáty a e-maily dotazující se na vývoj situace u nás svědčily o mimořádném zájmu o aktuální dění v našem Tlumačově. Občané v…

Aktuální info Tlumačov – povodeň 2006

Povodňové zprávy byly přesunuty do rubriky POVODEŇ 2006Řeka Morava během dneška vykazovala průběžný pokles hladiny a v současné době se stabilizovala na výšce 4,50 m – měřeno v Kroměříži. Od včerejšího dne dochází i k odčerpávání vody z lagun v lokalitách U Rybníčka a ul. Sportovní. Náš záměr je v sobotu započít s odčerpáváním vodních…

Aktuální info Tlumačov – povodně 2006

Vláda České republiky dne 5.4.2006 rozhodla prodloužit i pro území Zlínského kraje NOUZOVÝ STAV na dobu do 24.00 hodin dne 19.dubna 2006. Řeka Morava během dneška vykazovala průběžný pokles hladiny a v současné době se stabilizovala na výšce 5,40 m – měřeno v Kroměříži. Tento pokles v Moravě se kladně projevuje i na snižování hladin…

Aktuální info Tlumačov – povodeň 2006

V důsledku průběžného klesání řeky Moravy až pod výšku hladiny 6 m – měřeno v Kroměříži – byl dnes v dopoledních hodinách odvolán III. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení na řece Moravě. Dále trvá stav pohotovosti, který souvisí s II. stupněm povodňové aktivity na řece Moravě v úseku Kroměříž – Otrokovice. Na základě klesající…

Aktuální info Povodňové komise obce Tlumačov – čas 10.30hod

Během včerejšího večera a noci pokračovalo mírné stoupání hladiny řeky Moravy, která se oproti včerejšímu dni zvedla přibližně o 20 cm, což se projevilo mírným stoupnutím hladin vodních lagun v katastru obce o několik centimetrů. Vzhledem k tání sněhu v Jeseníkách a kulminaci řeky Moravy v Olomouci očekáváme postupné mírné zvyšování hladiny řeky Moravy až…

Aktuální informace Povodňové komise obce Tlumačov – čas 10.00 hod

Během včerejšího večera a noci pokračovalo klesání hladiny řeky Moravy a také se to znatelně projevilo na snížení hladiny vodních lagun a vodotečí Mojeny a Hlavničky v katastru obce. Důvod , že Tlumačov je zaplaven rozlivem vodních lagun , které jsou tvořeny především zpětným proudem v Mojeně a vlastním tokem Mojeny a Hlavničky, spatřujeme zejména…

Jak může řeka Morava zaplavit obec, aniž by opustila koryto?!

Zdá se vám titulek poněkud nesmyslný ? Před týdnem bych tomu nevěřil a doporučil bych tuto záležitost dát jako soutěžní otázku do televizního pořadu „Světové záhady“. Od úterý 28.3.2006 jednoznačně mohu podat vysvětlení k této záhadě a dokladem, že řeka Morava zaplaví obec, aniž by opustila říční koryto, je obec Tlumačov ve Zlínském kraji. Po…