Domů » Obec » Symboly obce » Prapor obce

Prapor obce

Prapor obce

V červnu roku 2004 schválilo zastupitelstvo obce Tlumačov návrh praporu – vlajky obce Tlumačov, který vycházel z již zaužívaného znaku obce. Slavnostně byla naší obci vlajka udělena 8.dubna 2005 předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomírem Zaorálkem.
Vlastní prapor nebo-li vlajka je tvořena čtyřmi kosmými pruhy, střídavě červenými a bílými, uprostřed vlajky do červeného pruhu vyrůstá bílá rozkřídlená husa se žlutou zbrojí, pod ní v bílém pruhu kosmo červená zavinutá střela. Barvy červená a bílá včetně zavinuté střely vychází z rodového znaku feudálních pánů Benešoviců, kteří vlastnili ve 14. století městečko Tlumačov a husa symbolizuje osobní atribut světce sv. Martina, kterému je zasvěcen zdejší kostel. Dále je vlajka doplněna o stuhy v barvě červené s nápisem „Za právo a pravdu“ a v barvě stříbrné s nápisem „Za svobodu a volnost“. Třetí stuha v barvě žluté připomíná udělení praporu Parlamentem České republiky.
Autorem návrhu vlajky obce stejně jako znaku obce je tlumačovský občan pan Josef Klose – restaurátor, mistr uměleckého řemesla. Výroba vlajky byla zadána odborné firmě Velebný z Ústí nad Orlicí. Je zhotovena jedna slavností vlajka ze sametu a plné výšivky, která bude používána při slavnostních příležitostech a bude umístěna v kanceláři starosty obce, a dále tři venkovní vlajky, které budou vyvěšovány či používány při významných událostech v naší obci.
Prapor obce byl slavnostně vysvěcen spolu s tlumačovskými kroji 11.června 2005 při Hanáckém dni v Tlumačově.

Prapor obce v kanceláři starosty na Obecním úřadě Tlumačov
Prapor obce v kanceláři starosty na Obecním úřadě Tlumačov