Domů » Obec » Tlumačovské novinky » Ročník XXXIII. – čísla vydaná v roce 2024

Ročník XXXIII. – čísla vydaná v roce 2024

Tlumačovské novinky, čtvrtletník. Obecní zpravodaj.
Místo vydání: Kulturní a informační středisko, nám. Komenského 170, 763 62 Tlumačov. Reg. MK ČR E 13004.
Vydává Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČO: 00284572, DIČ: CZ00284572.

Své příspěvky a návrhy můžete zasílat na adresu: vedoucikis@tlumacov.cz.

Redakční rada Tlumačovských novinek:

  • Mgr. Rajmund Huráň
  • Mgr. Dagmar Šimková
  • Renáta Nelešovská

Březen 2024 – z obsahu

  • Kniha Farnı́ kostel
  • Rozpočet obce 2024
  • Karneval ve ŠD
  • Masopust
  • Radnice v roce 2023
  • Turnaje v roce 2024