Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Tlumačov

Ve dnech 15. – 16. října 2010 se v České republice uskutečnily volby do zastupitelstev obcí. V komunálních volbách v Tlumačově se ucházelo o hlasy voličů 60 kandidátů ze čtyř volebních uskupení a jeden nezávislý kandidát. Z celkového počtu 1999 osob zapsaných v seznamu voličů se voleb zúčastnilo 972, což představuje volební účast ve výši … číst více

Komunální volby 2010 – závěr funkčního volebního období 2006 – 2010

Prvním dnem voleb do zastupitelstev obcí, což je pátek 15. října, končí funkční období zastupitelstvu obce, které mělo mandát spravovat věci veřejné v obci Tlumačov formou samosprávy v období 2006 – 2010. V této souvislosti bývá vhodné bilancovat uplynulé čtyřleté období a vypočítávat akce, které z těch či oněch důvodů byly či nebyly provedeny. Domnívám … číst více

Tlumačov – železniční nehoda – taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému

Ve středu dne 6.10.2010 v 10:15 hod. bylo vyhlášeno speciální taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) Zlínského kraje. Námětem letošního největšího krajského cvičení záchranářů byla těžká železniční dopravní nehoda na přejezdu v Tlumačově. Vlastní cvičení se uskutečnilo na železniční vlečce společnosti Metalšrot v lokalitě U Písáku. Cvičení se zúčastnilo téměř 200 osob, z toho … číst více

Povodně a záplavy v Severních Čechách – srpen 2010

Občanské sdružení Korunka Luhačovice společně s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje vyhlásilo v úterý 10.8.2010 sbírku pro zaplavenou obec Hejnice na Liberecku, kterou o uplynulém víkendu zasáhly noční přívalové deště s úhrnem srážek až 182 l/m2 a voda tam zaplavila několik desítek domů. Obec Tlumačov, která v minulém období byla několikrát postižena povodní (07/1997, 03/2006 … číst více

Volby do zastupitelstev obcí 2010

Volební strany mohly podávat kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce příslušnému registračnímu úřadu, kterým je pro obec Tlumačov stanoven dle zákona Městský úřad Otrokovice, v termínu do 10. srpna 2010, do 16 hodin. Přehled kandidujících volebních stran v obci Tlumačov – uvedeno dle pořadí, v jakém volební subjekty podaly kandidátní listinu: • Křesťanská a … číst více

Akce Odkanalizování obce Tlumačov – III.etapa – dílčí zpráva o průběhu stavby

Zhotovitel díla Vodohospodářské stavby Javorník CZ s.r.o. převzal staveniště dne 12.4.2010 a do konce dubna i fakticky zahájil stavební práce na kanalizační stoce odvádějící odpadní vody z ul. Mánesova. I přes mírné komplikace způsobené zejména nepříznivými klimatickými podmínkami v květnu a červnu (déšť, povodně, vysoká hladina podzemní vody) probíhají stavební práce dle plánu a předpokládané … číst více

Zlínský kraj podporuje stabilitu a rozvoj obcí

Zlínský kraj prostřednictvím systémových dotačních titulů podporuje formou neinvestičních a investičních finančních dotací rozvoj obcí ve svém územním a správním obvodu v různorodých oblastech, a to od kultury, podpory mládeže a sportu, sociální sféry přes vodohospodářskou infrastrukturu a konče například podporou v oblasti integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Obec Tlumačov v první polovině roku … číst více

Varování před velmi vysokými teplotami a nebezpečím požárů

ČHMÚ vydal výstražnou informaci vztahující se ke slunečnému a suchému počasí, které nás doprovází v posledních dnech a očekává se i v nejbližších dnech, v jehož důsledku trvá vysoké nebezpečí vzniku požárů. Doporučuje se: • zdržet se rozdělávání ohně v přírodě, neprovádět pálení biologicky rozložitelných odpadů, • omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci … číst více

Pozvánka na Sportovní odpoledne aneb Hurá jsou prázdniny

Kulturní a informační středisko ve spolupráci s oddílem kopané TJ Sokol Tlumačov, vás zvou v sobotu 3. července 2010 od 13.00 hodin na Sportovní odpoledne aneb Hurá jsou prázdniny. Součástí této akce je i večerní zábava, na které bude hrát skupina Expo&Pension. Pozvání přijali i naší přátelé z Ďanové ze Slovenska. Hudba, atrakce pro děti … číst více

Konec školního roku 2009/2010 a slavnostní přijetí žáků u starosty

Od roku 2003 je konec školního roku spojen s dobrým zvykem, který se stal tradicí, a to přijetím žáků posledního ročníku a nejlepších žáků u starosty obce. Proto také letos dne 29. června byla obřadní síň vyhrazena tomuto slavnostnímu aktu. Mezi nejlepší žáky ve smyslu komplexního pohledu na dosažené výsledky ve vzdělávacím procesu, reprezentaci školy … číst více