Domů » Zprávy » Aktuální informace Povodňové komise obce Tlumačov – čas 10.00 hod

Aktuální informace Povodňové komise obce Tlumačov – čas 10.00 hod

Během včerejšího večera a noci pokračovalo klesání hladiny řeky Moravy a také se to znatelně projevilo na snížení hladiny vodních lagun a vodotečí Mojeny a Hlavničky v katastru obce.

Důvod , že Tlumačov je zaplaven rozlivem vodních lagun , které jsou tvořeny především zpětným proudem v Mojeně a vlastním tokem Mojeny a Hlavničky, spatřujeme zejména v navýšení hrází řeky Moravy ze strany Povodí Moravy,s.p. bez dořešení přítoků Mojeny a Rusavy. I když Morava udržela v korytě průtok 630 m3/s a výšku hladiny vyšší jak 7 m, tak právě v místě vtoků Rusavy a Mojeny do Moravy se vytvořil protiproud z důvodu rozdílných hladin , který tyto vodoteče vzdul, a v nejnižších místech vedl k vytváření vodních lagun. Proto v našem katastru – zejména v jeho západní části jsou tak velké vodní plochy, které ohrožují rodinné domy v lokalitách U rybníčka, ul. Sportovní, ul. Metlov a jižní část ul. Dolní. Dle dostupných informací jsou zatím zaplaveny suterénní či sklepní prostory přibližně 25 rodinných domů a hospodářská stavení, která tvoří příslušenství k těmto rodinným domům. Dále je zaplaveno fotbalové hřiště a v současnosti se hladina zastavila před fotbalovými kabinami.
Na základě současného zvyšování hladiny v řece Moravě v Olomouci i Kroměříži nelze dnes očekávat další pokles vodních lagun a je pravděpodobné , že může dojít opět k mírnému zvednutí hladiny, které by však nemělo být nijak dramatické.
V případě, že občané budou potřebovat pomoc v souvislosti se zatopením sklepních či jiných prostor, tak kontaktujte členy povodňové komise na telefonních číslech 602 503 188 nebo 607 647 696.