Domů » Obec » Historie a památky » Povodeň 2006

Povodeň 2006

Aktuální informace Povodňové komise obce Tlumačov

Dnes v 10.00 hod byl na řece Moravě vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení. Na několika místech v jihozápadní a západní části katastru , zejména v lokalitě Baťovského lesa došlo k vybřežení Mojeny zejména z důvodu vzdutí a nemožnosti odtoku, byť jez v Bělově je dle dostupných informací otevřen na maximální možnou úroveň….

Informace Povodňové komise obce Tlumačov

S příchodem jarního počasí došlo k vzestupu hladin řek a vodotečí a tím hrozí riziko rozvodnění toků. Díky očekávaným dešťovým srážkám 15-30 mm / 24 hod hrozí i lokální povodně. V souvislosti s vyhlášením 2.stupně povodňové aktivity a výšky hladiny řeky Moravy ( hlásný profil Kroměříž dne 27.3.2006 v cca 14.30 hod = 554 cm…