Domů » Obec » Tlumačovské novinky » Ročník XXXI. – čísla vydaná v roce 2022

Ročník XXXI. – čísla vydaná v roce 2022

Tlumačovské novinky, čtvrtletník. Obecní zpravodaj.
Místo vydání: Kulturní a informační středisko, nám. Komenského 170, 763 62 Tlumačov. Reg. MK ČR E 13004.
Vydává Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČO: 00284572, DIČ: CZ00284572.

Své příspěvky a návrhy můžete zasílat na adresu: vedoucikis@tlumacov.cz.

Redakční rada Tlumačovských novinek:

 • Mgr. Rajmund Huráň
 • Mgr. Dagmar Šimková
 • Renáta Nelešovská

Prosinec 2022 – z obsahu

 • Petr Horka starostou
 • Kniha Tlumačov 2008 – 2022
 • Nejlepšı́ guláš
 • Sobota plná zážitků
 • Nastal vánočnı́ čas
 • MŠ má novou skluzavku
 • Adaptačnı́ pobyt ZŠ
 • Soutěž v aerobiku

Září 2022 – z obsahu

 • Usnesenı́ RO a ZO
 • Komunálnı́ volby
 • Odpoledne pro celou rodinu
 • ZŠ Tlumačov
 • Pivnı́ slavnosti
 • Knihovna
 • DDM Slunı́čko
 • Letnı́ turnaje

Červen 2022 – z obsahu

 • Stavěnı́ a kácenı́ májky
 • Usnesenı́ RO a ZO
 • Po stopách velikonočního zajı́čka
 • 150 let cementárny
 • Putovánı́ se Slunı́čkem
 • O pohár starosty obce
 • Aerobik team Tlumačov
 • Turnaj mladých fotbalistů

Březen 2022 – z obsahu

 • Z. Gazdová oslavila 90 let
 • Rekonstrukce a budování chodníků
 • Masopustní karneval v MŠ
 • Změna ve vedení JSDH
 • Radnice v roce 2021
 • Turnaj ve stolním tenise

Archiv novinek můžete nalézt i na adrese: www.tlumacovske-novinky.rydel.cz

Poplatky za inzerci v Tlumačovských novinkách:

Cena za reklamu 1 cm2 = 5 Kč

Návrh na reklamu musí být zpracován na počítači jako jednoduchý text v programu Microsoft Word. Složitější návrhy v programech Ilustrator, Corel nebo Photoshop. Písmo musí být v tomto případě převedeno do křivek, nejlépe však tiskové PDF v rozměrech 1:1.

Kontakt: Renáta Nelešovská, e-mail vedoucikis@tlumacov.cz, tel.: 577 929 023, 724 368 378