Domů » Obec » Historie a památky » Památky

Památky

Na území Tlumačova se nachází několik památek, které si zasluhují naši pozornost a péči. Na kulturní památky se vztahuje ustanovení zákona č.22/58 Sb. o kulturních památkách.

Kulturními památkami v obci Tlumačov jsou následující objekty:

PAMÁTKA č. 2097 – Farní kostel

Farní kostel se připomíná již v roce 1373. Věž byla dostavěna v roce 1585 a věžní hodiny jsou z roku 1776.
V roce 2017 prošel kostel rekonstrukcí venkovní fasády.

Kostel

Nahoru

PAMÁTKA č. 2098 – Budova fary

Součástí této památky je i farní dvůr s vjezdem.

Fara

Nahoru

PAMÁTKA č. 2099 – Panský dům č.p. 90

Panský dům je po rekonstrukci, která proběhla pod dohledem památkářů. Nyní je účelově využit. Uvnitř se nachází restaurace Schodky.

Panský dům

Nahoru

PAMÁTKA č. 2100 – Kaple za kostelem

Kaplička za kostelem sv. Martina byla opravena v letech 1985-86.

Kaple

Nahoru

PAMÁTKA č. 8473 – Svatá Trojice

Svatá Trojice

Sloup se sochou nejsvětější Trojice byl zařazen na seznam památek 28.9.1992. Nyní je ve velmi dobrém stavu, bylo provedeno oplocení a vydláždění okolí sloupu. Ještě do roku 2001 bylo sousoší chráněno stínem lípy, která byla v evidenci chráněných stromů. 18.8.2001 však byla lípa poničena větrnou smrští a lípa musela být pokácena.

Nahoru

PAMÁTKA č. 2101 – Sv. Jan Nepomucký

Socha Svatého Jana Nepomuckého se nachází v Dolní ulici po pravé straně silnice na Otrokovice. Socha byla v minulosti při rekonstrukci cesty opravena a posunuta dále od cesty.

Sv. Jan Nepomucký

Nahoru

PAMÁTKA č. 2102 – Kříž u kostela

Kříž u kostela sv. Martina

Kříž u kostela

Nahoru

PAMÁTKA č. 2103 – Kříž u hřebčince

Památka Kříž u hřebčince se nachází po pravé straně silnice směrem na Otrokovice přímo naproti vjezdu do Zemského hřebčince.

Kříž u hřebčince

Nahoru