Domů » Obec » Tlumačovské novinky » Ročník 2021

Ročník 2021

Tlumačovské novinky, čtvrtletník. Obecní zpravodaj.
Místo vydání: Kulturní a informační středisko, nám. Komenského 170, 763 62 Tlumačov. Reg. MK ČR E 13004.
Vydává Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČO: 00284572, DIČ: CZ00284572.

Redakční rada Tlumačovských novinek:

 • Mgr. Rajmund Huráň
 • Mgr. Leona Jirušková
 • Renáta Nelešovská

Své příspěvky a návrhy můžete zasílat na adresu: vedoucikis@tlumacov.cz.

Ročník XXX. – čísla vydaná v roce 2021

Prosinec 2021 – z obsahu

 • Slovo starosty
 • Martinské hody
 • Gulášfest
 • Lampionový průvod
 • Mikuláš
 • Oslavy 90 let fotbalu

Září 2021 – z obsahu

 • Slovo starosty
 • Čestný občan MUDr. František Kel
 • Usnesení z RO a ZO
 • Hry seniorů MJH
 • Oslavy 880 let Tlumačova
 • Prázdniny DDM Sluníčka
 • MŠ a ZŠ informují
 • Chovatelé slaví 50 let
 • Letní turnaje
 • Dětský fotbalový turnaj

Červen 2021 – z obsahu

 • Slovo místostarosty
 • Místní část Skály
 • Dopravní značení na nám. Komenského
 • Usnesení RO a ZO
 • Historie obce
 • Významné návštěvy Tlumačova
 • Rozhovor s ředitelem ZŠ Tlumačov
 • Pestrý život školy
 • Pozvánka na Gulášfest

Březen 2021 – z obsahu

 • Slovo starosty
 • Vzpomínka na MUDr. L. Tesaříka
 • Nové chodníky
 • Zpráva Policie ČR
 • Obecní komise
 • Zemský hřebčinec
 • Velikonoční strom
 • Výroční zpráva OÚ za rok 2020
 • Obecní sportoviště

Archiv novinek můžete nalézt i na adrese: www.tlumacovske-novinky.rydel.cz