Domů » Obecní úřad » Úřední deska

Úřední deska

Dokumenty úřední desky

Název Popis Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor

Usnesení RO ze dne 23. 11. 2022

UD/107/2022

24.11.2022

10:53

09.12.2022

00:00

ud-2022-107

OOP - Stanovení TDZ na PK - K lomu v k. ú. Tlumačov na Moravě

UD/106/2022

21.11.2022

07:59

06.12.2022

00:00

ud-2022-106

OOP - Stanovení PDZ, ul. Jiráskova, Tlumačov

UD/105/2022

14.11.2022

08:13

29.11.2022

00:00

ud-2022-105

Dražební vyhláška

UD/104/2022

11.11.2022

07:44

15.12.2022

00:00

ud-2022-104

Volby - stanovení minimálního počtu členů OVK

UD/103/2022

09.11.2022

15:39

15.12.2022

00:00

ud-2022-103

EG.D, a.s. - upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí

UD/102/2022

09.11.2022

12:46

03.04.2023

00:00

ud-2022-102

Dražební vyhláška

UD/101/2022

07.11.2022

07:21

05.01.2023

00:00

ud-2022-101

Opatření obecné povahy

UD/100/2022

03.11.2022

14:35

05.12.2022

00:00

ud-2022-100

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Tlumačov na Moravě

UD/097/2022

25.10.2022

08:00

26.01.2023

00:00

ud-2022-097

ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí - aktualizace

UD/77/2022

12.08.2022

11:57

01.01.2024

00:00

ud-2022-077

Veřejnoprávní smlouva č. 2022/EO/009 - Římskokatolická farnost Tlumačov

UD/65/2022

01.07.2022

07:19

01.07.2025

00:00

ud-2022-065

Oznámení o zveřejnění

UD/63/2022

30.06.2022

11:13

ud-2022-063

Darovací smlouva č. 7/2022

UD/59/2022

20.06.2022

11:00

23.06.2025

00:00

ud-2022-059

Závěrečný účet MJH za rok 2021

UD/57/2022

20.06.2022

09:39

ud-2022-057.pdf

Upuštění od správních poplatků

UD/53/2022

17.06.2022

08:22

07.04.2023

00:00

ud-2022-053

Veřejnoprávní smlouva č. 2022-PAM-006 - DDM Sluníčko

UD/031/2022

28.04.2022

09:32

28.04.2025

00:00

ud-2022-031

Veřejnoprávní smlouva č. 2022/PAM/007 - S.K. Tlumačov

UD/028/2022

20.04.2022

14:21

20.04.2025

00:00

ud-2022-028

Veřejnoprávní smlouva č. 2022/EO/002 - Naděje, pobočka Otrokovice

UD/14/2022

21.02.2022

10:58

21.02.2025

00:00

ud-2022-14

Veřejnoprávní smlouva č. 2022/EO/003 - SK Tlumačov, z.s.

UD/12/2022

04.02.2022

11:57

04.02.2025

00:00

ud-12-2022

Veřejnoprávní smlouva č. 2022/EO/001 - Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.

UD/11/2022

04.02.2022

11:43

04.02.2025

00:00

ud-11-2022.pdf

MJH – Rozpočtové opatření č.1/21

UD/8/2022

06.01.2022

10:06

ud-2022-008

Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí MJH na období 2023 – 2025

UD/2/2022

06.01.2022

10:03

ud-2022-002

Rozpočet MJH na rok 2022

UD/1/2022

06.01.2022

09:23

mjh_rozpocet_2022

Rozpočet obce na rok 2022

UD/144/2021

10.12.2021

10:43

edeska-2021-12-10-43-47

SPÚ Zlín - Pověření ke vstupu a vjezdu - KPÚ Tlumačov

UD/136/2021

22.11.2021

15:23

edeska-2021-11-15-23-51

MZe ČR - Opatření obecné povahy

UD/104/2021

15.09.2021

07:50

31.12.2022

00:00

edeska-2021-09-07-50-59

Smlouva č. 2021/PAM/006 o poskytnutí veřejné finanční podpory - S.K. Tlumačov, z.s.

UD/84/2021

29.06.2021

09:10

29.06.2024

00:00

edeska-smlouva-2021-06-09-10-56

Závěrečný účet obce za rok 2020

UD/77/2021

24.06.2021

09:56

edeska-2021-06-09-56-02

Střednědobý výhled rozpočtu obce na 2022 - 2024

UD/53/2021

30.04.2021

12:16

edeska-2021-04-12-16-00

Veřejnoprávní smlouva č. 2021/EO/001 - Naděje, pobočka Otrokovice

UD/20/2021

24.02.2021

10:28

25.02.2024

00:00

edeska-smlouva-2021-02-10-28-41

Veřejnoprávní smlouva č. 2021/EO/002 - Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.

UD/11/2021

11.02.2021

13:41

12.02.2024

00:00

edeska-smlouva-2021-02-13-41-33

Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy

UD/75/2020

28.07.2020

09:36

31.12.2022

00:00

edeska-2020-07-09-36-34

Smlouva č. 2020/PAM/011 o poskytnutí veřejné finanční podpory - SK Tlumačov

UD/60/2020

15.06.2020

15:44

16.06.2023

00:00

edeska-smlouva-2020-06-15-44-50

Smlouva č. 2020/PAM/009 o poskytnutí veřejné finanční podpory - DDM Sluníčko p.o.

UD/48/2020

06.05.2020

12:57

07.05.2023

00:00

edeska-smlouva-2020-05-12-57-15

Smlouva č. 2020/PAM/010 o poskytnutí veřejné finanční podpory - SK Tlumačov, z.s.

UD/46/2020

04.05.2020

11:33

05.05.2023

00:00

edeska-smlouva-2020-05-11-33-12

Opatření obecné povahy

UD/40/2020

06.04.2020

08:14

31.12.2022

00:00

edeska-2020-04-08-14-59

Veřejnoprávní smlouva č. 2020/EO/001 - Naděje, pobočka Otrokovice

UD/28/2020

09.03.2020

09:17

10.03.2023

00:00

edeska-smlouva-2020-03-09-17-16

Veřejnoprávní smlouva č. 2020/EO/002 - Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.

UD/14/2020

14.02.2020

11:34

14.02.2023

00:00

edeska-smlouva-2020-02-11-34-22

Opatření obecné povahy

04.04.2019

09:37

31.12.2022

00:00

edeska-2019-04-09-37-00

Pravidla rozpočtového provizoria Obce Tlumačov

18.12.2018

11:11

edeska-2018-12-11-11-27