Domů » Zprávy » Aktuální info Tlumačov – povodeň 2006

Aktuální info Tlumačov – povodeň 2006

Povodňové zprávy byly přesunuty do rubriky POVODEŇ 2006
Řeka Morava během dneška vykazovala průběžný pokles hladiny a v současné době se stabilizovala na výšce 4,50 m – měřeno v Kroměříži. Od včerejšího dne dochází i k odčerpávání vody z lagun v lokalitách U Rybníčka a ul. Sportovní.

Náš záměr je v sobotu započít s odčerpáváním vodních ploch i v lokalitách Metlov a ul. Dolní za pomoci SDH Záhlinice a Ludslavice, které nám nabídly pomoc.
Dnes již byly rozváženy vysoušeče a čistící a dezinfekční prostředky, které máme k dispozici i díky materiálnímu daru z naší partnerské obce Tlumačov u Domažlic. Výdej či rozvoz vysoušečů a dezinfekčních prostředků bude probíhat i v sobotu.
Průběžně jsou vyváženy a přistavovány kontejnery na zaplavený materiál.
Potvrzení o postižení nemovitosti povodní ( v Tlumačově 31 rodinných domů v rozsahu zaplavení suterénních a sklepních prostor, 20 hospodářských objektů či garáží a fotbalové hřiště ) bude zajišťovat a vydávat pracovník obecního úřadu Michal Veselský.
V případě požadavku na jakoukoliv pomoc související s odstraňováním následků povodně kontaktujte pracovníky Obecního úřadu Tlumačov (602 503 188 nebo 607 647 696). Pro případ pomoci s čerpáním vody je možno také kontaktovat přímo velitele hasičů obce Tlumačov Václava Machovského.

Povodňové zprávy – jejich přehled – byly přesunuty do rubriky POVODEŇ 2006