Domů » Samospráva » Právní předpisy Obce Tlumačov

Právní předpisy Obce Tlumačov

Obec Tlumačov je oprávněna vydávat na základě Ústavy České republiky a zákonů právní předpisy, kterými jsou obecně závazné vyhlášky a nařízení. Tyto právní předpisy obce se od 01.01.2022 vyhlašují ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků, která je informačním systémem veřejné správy.
Odkaz na Sbírku: https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani (vkladatel Obec Tlumačov).
Na webových stránkách obce jsou zveřejněna úplná znění platných a účinných obecně závazných vyhlášek a nařízení.

Platné a účinné obecně závazné vyhlášky

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov ,
  Kterou se zrušuje OZV č. 2/2004.
  Ke stažení: (pdf, 207 kB)
 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov ,
  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
  Ke stažení: (pdf, 207 kB)
 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 1/2021,
  o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
  Ke stažení: (pdf, 314 kB)

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov,
  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
  Ke stažení: (pdf, 273 kB)

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov,
  o místním poplatku ze psů.
  Ke stažení: (pdf, 186 kB)

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 4/2017,
  kterou se zakazuje používání zábavní pyrotechniky za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.
  Ke stažení: (pdf, 177 kB)

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov,
  k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.
  Ke stažení: (pdf, 191 kB)

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov,
  o nočním klidu.
  Ke stažení: (pdf, 179 kB)

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 1/2017,
  kterou se vydává Požární řád obce.
  Ke stažení: (pdf, 702 kB)

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov,
  O zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích.
  Ke stažení: (pdf, 21.7 kB)

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 4/2011,
  o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
  Ke stažení: (pdf, 158 kB)

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 2/2004
  Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
  Ke stažení: (pdf, 371 kB)

Nařízení obce Tlumačov

 • Nařízení obce Tlumačov č. 1/2018
  o zimní údržbě komunikací
  Ke stažení: (pdf, 1.8 MB)

 • Nařízení obce Tlumačov č. 1/2017
  o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
  Ke stažení: (pdf, 190 kB)

 • Nařízení obce Tlumačov č. 1/2006
  O stání vozidel a vjezdu do vybraných míst v obci
  Ke stažení: (pdf, 211 kB)

Další předpisy obce Tlumačov

 • Řád veřejného pohřebiště obce Tlumačov
  Ke stažení: (pdf, 1.1 MB)