Domů » Samospráva » Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Tlumačov

Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Tlumačov

Platné obecně závazné vyhlášky

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 2/2021,
  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
  Ke stažení: (pdf, 207 kB)

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 1/2021,
  o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
  Ke stažení: (pdf, 223 kB)

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 1/2020,
  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
  Ke stažení: (pdf, 273 kB)

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 1/2019,
  o místním poplatku ze psů.
  Ke stažení: (pdf, 186 kB)

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 4/2017,
  kterou se zakazuje používání zábavní pyrotechniky za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.
  Ke stažení: (pdf, 72 kB)

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 3/2017,
  k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.
  Ke stažení: (pdf, 117 kB)

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 2/2017,
  o nočním klidu.
  Ke stažení: (pdf, 394 kB)

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 1/2017,
  kterou se vydává Požární řád obce.
  Ke stažení: (pdf, 4660 kB)

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 1/2015,
  O zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích.
  Ke stažení: (pdf, 1.1 MB)

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 4/2011,
  o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
  Ke stažení: (pdf, 127 kB)

 • Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 2/2004
  Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
  Ke stažení: (pdf, 208 kB)

Nařízení obce Tlumačov

 • Nařízení obce Tlumačov č. 1/2018
  o zimní údržbě komunikací
  Ke stažení: (pdf, 450 kB)

 • Nařízení obce Tlumačov č. 1/2017
  o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
  Ke stažení: (pdf, 85 kB)

 • Nařízení obce Tlumačov č. 1/2006
  O stání vozidel a vjezdu do vybraných míst v obci
  Ke stažení: (pdf, 2.2 MB)

Další předpisy obce Tlumačov

 • Řád veřejného pohřebiště obce Tlumačov
  Ke stažení: (pdf, 1.1 MB)