Domů » Zprávy » Pomoc občanů Tlumačova na Domažlicku naší obci

Pomoc občanů Tlumačova na Domažlicku naší obci

Občané Tlumačova u Domažlic společně se starostkou obce paní Hanou Hruškovou a zastupiteli se v minulých dnech velmi intenzívně zajímali o dění v naší obci v souvislosti s probíhajícími povodněmi a zaplavením.

Časté telefonáty a e-maily dotazující se na vývoj situace u nás svědčily o mimořádném zájmu o aktuální dění v našem Tlumačově. Občané v chodském Tlumačově svůj vztah k Moravákům vyjádřili zorganizováním materiální a hmotné pomoci pro naše občany postižené zatopením. Připravili pro nás dezinfekční a čistící prostředky, které při plánované návštěvě Tlumačova u Domažlic dne 6.dubna 2006 převzali od starostky obce, zastupitelů a zástupců občanů místostarosta obce Mgr. R. Huráň a tajemnice paní R. Vaňharová. Tyto prostředky byly ihned po návratu předány tajemnicí pověřeným pracovníkům obce, kteří podle potřebnosti zajistí distribuci mezi postižené občany.

Občanům a obecnímu úřadu v Tlumačově na Domažlicku patří velké poděkování za prokázanou pomoc a solidaritu. Je to pomoc na kterou se nezapomíná a toho jsme si plně vědomi. Ještě jednou, Tlumačáci od Domažlic, děkujeme!!!

Při příležitosti návštěvy představitelů obce na Domažlicku došlo také k pozvání zástupců naší partnerské obce na náš Hanácký den, který se bude konat 27.5.2006. Pozvání bylo přijato, byla přislíbena účast asi 40 hostů- představitelů obce, spolků, pamětníků, mládeže. Předpokládá se i krojovaná skupina v chodských krojích a možná i nějaké to překvapení do programu. Uvidíme a těšíme se!!!


Starosta naší obce zaslal starostce a občanům Tlumačova na Domažlicku děkovný dopis. – (dokument Word se vám otevře v novém okně, 219 kB)