Domů » Obec » Čestní občané Tlumačova

Čestní občané Tlumačova

MUDr. František Kel

MUDr. František Kel

Zastupitelstvo obce Tlumačov dne 28.4.2021 usnesením Z11/16/04/21 schválilo v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství a ceny Obce Tlumačov udělit Čestné občanství panu MUDr. Františku Kelovi. Ocenění bylo uděleno při příležitosti oslav 880 let od první zmínky o obci Tlumačov.

Pan Josef Klose

Pan Josef Klose

Zastupitelstvo obce Tlumačov dne 5.9.2018 schválilo usnesenín Z14/25/09/18 udělení Čestného občanství u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa panu Josefu Klose.

Pan Zdeněk Ředina

Pan Zdeněk Ředina

Zastupitelstvo obce Tlumačov dne 5.9.2018 schválilo usnesenín Z13/25/09/18 udělení Čestného občanství u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa panu Zdeňku Ředinovi.

Paní Mgr. Jiřina Rýdlová

Paní Mgr. Jiřina Rýdlová

Zastupitelstvo obce Tlumačov dne 15.6.2011 schválilo usnesenín Z19/6/06/11 udělení Čestného občanství u příležitosti oslav 870 let od první zmínky o Tlumačovu a 100 let od otevření budovy ZŠ paní Mgr. Jiřině Rýdlové in memoriam.

Pan František Uličný

Pan František Uličný

Zastupitelstvo obce Tlumačov dne 15.6.2011 schválilo usnesenín Z19/6/06/11 udělení Čestného občanství u příležitosti oslav 870 let od první zmínky o Tlumačovu a 100 let od otevření budovy ZŠ panu Františkovi Uličnému.

Pan Josef Horníček

Pan Josef Horníček

Na základě návrhu předloženého Historickým spolkem Tlumačov zastupitelstvo obce dne 15.prosince 2004 rozhodlo usnesením č. Z13/15/04 udělit Čestné občanství in memoriam panu Josefu Horníčkovi.

Občané ocenění Cenou obce Tlumačov

Zastupitelstvo Obce Tlumačov udělilo dne 5.9.2018 u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa Cenu obce Tlumačov členkám hudebně dramatické skupiny Návraty

 • paní Ireně Janišové
 • Mgr. Marii Pečeňové
 • paní Haně Janoštíkové
 • paní Zdeňce Gazdové

za dlouholetou aktivní kulturní činnost v obci.

Zastupitelstvo Obce Tlumačov udělilo dne 5.9.2018 u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa Cenu obce Tlumačov

 • panu Josefu Oharkovi

za dlouholetou poctivou činnost v chovu poštovních holubů a zejména za úspěšnou reprezentaci obce Tlumačov v oblasti chovatelství.

Zastupitelstvo Obce Tlumačov udělilo dne 15.6.2011 u příležitosti oslav 870 let od první zmínky o Tlumačovu a 100 let od otevření budovy ZŠ Cenu obce Tlumačov

 • paní Blaženě Čablové

Zastupitelstvo Obce Tlumačov udělilo dne 24.10.2008

 • panu Františku Kristýnkovi

CENU OBCE in memoriam za zásluhy v oblasti kultury, především hudby.
Jeho zásluhou byl v roce 1985 založen v Tlumačově ženský pěvecký sbor. S tímto sborem proslavuje Tlumačov v širokém okolí, ale i za hranicemi, především ve Vídni, kde jej krajané ocenili medailí Jana Ámose Komenského.
Byl laskavým, tolerantním, vzdělaným a citlivým učitelem. Současně se vyznačoval vysokými duchovními i morálními kvalitami. Byl to člověk, který měl pro každého otevřené srdce.

28.3.2007 bylo uděleno rozhodnutím Zastupitelstva obce Tlumačov č. Z 18/4/02/07 ze dne 7.února 2007 za podstatný přínos v rozvoji obce spočívající v dlouhodobé péči o zeleň a životní prostředí.

 • panu Janu Maškovi (nar. 1921)

16.7.2005 – Zastupitelstvo obce Tlumačov usnesením Z16/19/05 rozhodlo udělit Cenu obce Tlumačov za podstatný přínos v rozvoji a reprezentaci obce spočívající v dlouhodobé činnosti v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov a Sboru dobrovolných hasičů:

 • panu Václavu Machovskému
 • panu Zdeňku Minaříkovi st.
 • panu Jaroslavu Němcovi
 • panu Janu Šnajdrovi
 • panu Otto Šnajdrovi
 • panu Milanu Žákovi
Cena obce

Čestné občanství a Cenu obce Tlumačov uděluje Zastupitelstvo obce Tlumačov dle schválených Pravidel pro udělování čestného občanství a ceny Obce Tlumačov.