Domů » Zprávy » Aktuální info Povodňové komise obce Tlumačov – čas 10.30hod

Aktuální info Povodňové komise obce Tlumačov – čas 10.30hod

Během včerejšího večera a noci pokračovalo mírné stoupání hladiny řeky Moravy, která se oproti včerejšímu dni zvedla přibližně o 20 cm, což se projevilo mírným stoupnutím hladin vodních lagun v katastru obce o několik centimetrů.

Vzhledem k tání sněhu v Jeseníkách a kulminaci řeky Moravy v Olomouci očekáváme postupné mírné zvyšování hladiny řeky Moravy až na průtok převyšující 600 m3/s. V případě, že se naplní tato prognóza, tak lze očekávat i mírné zvýšení hladiny vodních ploch u zastavěných částí obce v ul. Dolní, Sportovní, Metlov a v lokalitě U rybníčka. Při průtoku vyšším jak 550 m3/s dochází ke zpětnému vzdutí Mojeny a silný protiproud z Moravy u jezu Bělov žene vodu korytem Mojeny a přes vodní laguny na Tlumačov, která kriticky zvedá hladinu vodní plochy v dotčených lokalitách.
V nejbližších dnech budeme požadovat po Povodí Moravy a Zemědělské vodohospodářské správě zajistit taková opatření, aby Morava nemohla ohrozit obec Tlumačov přes své přítoky Mojenu a Rusavu. Navrhujeme na Rusavě a Mojeně před jejich vyústěním do Moravy osadit stavidlo a velkokapacitní čerpací stanici, které v případě velké vody, například při III. stupni povodňové aktivity a při průtoku vyšším jak 550 m3/s, zabrání vzdutí těchto vodotečí a čerpadla naopak zajistí přečerpání přítoků do Moravy. Tímto opatřením umožníme kontrolovaný regulovaný rozliv a zaplavení Baťovského lesa a současně ochráníme občany a nemovitosti v záplavovém území obce Tlumačov .
V současnosti nedoporučujeme čerpání vody ze zaplavených suterénů či sklepů. Doporučujeme vyčkat až výrazně opadne hladina, jinak není čerpání účinné.
Členy povodňové komise obce Tlumačov pro případ pomoci v souvislosti se zatopením suterénních či jiných prostor je možno kontaktovat na telefonních číslech 602 503 188 nebo 607 647 696.

Fotografie:
Protiproud z Moravy se žene korytem Mojeny na Tlumačov – foto 2.4.2006 čas 10.00 hod