Domů » Obec » Historie a památky » Historie Tlumačova v datech

Historie Tlumačova v datech

 • 1141 – První historický záznam o Tlumačově
 • 1241 – Vpád Tatarů – zpustošení Tlumačova
 • 1261 – Záznam o feudálním pánu Záštitovi z Tlumačova v listině krále Otakara Přemysla II.
 • 1373 – Doklad o existenci tlumačovského kostela
 • 1409 – První známý popis Tlumačova s výčtem usedlostí
 • 1420 – První zmínka o mlýně v Tlumačově
 • 1585 – Dostavěna kostelní věž Šimonem Vlachem z Kroměříže
 • 1634 – Zpustošení Tlumačova Švédy v období třicetileté války
 • 1659 – Zachována pečeť městečka s obrazem sv. Martina
 • 1742 – Okupace Tlumačova Prušáky
 • 1776 – Pořízeny strojové hodiny do věže kostela
 • 1836 – Císař Ferdinand povolil v Tlumačově 4 výroční trhy
 • 1841 – Tlumačovem projel první vlak (17.10.1841)
 • 1846 – Protestní poselství občanů do Vídně proti stavbě nádraží v Tlumačově
 • 1865 – Zřízena vlaková stanice Tlumačov-Kvasice (1.10.1865)
 • 1868 – Ze skály na Slivotíně vylomen kámen pro stavbu Národního divadla v Praze
 • 1869 – Tlumačovem projel první rychlovlak z Vídně do Krakova
 • 1871 – Zřízena pošta Tlumačov
 • 1872 – Postavena vápenka
 • 1885 – Založen hasičský sbor
 • 1893 – Založena tělovýchovná jednota Sokol
 • 1898 – Obcí projel první automobil
 • 1911 – Otevřena budova nové měšťanské školy
 • 1914 – První světová válka
 • 1923 – Vystavěna ulice Nádražní
 • 1927 – Dostavěna budova sokolovny
 • 1928 – Elektrifikace obce; návštěva T. G. Masaryka (24.6.1928)
 • 1930 – Zahájena výstavba kanalizace obce
 • 1937 – Železniční stanice Tlumačov-Kvasice přejmenována na Tlumačov
 • 1938 – Vyhlášena mobilizace
 • 1942 – Pro válečné účely byly zabaveny kostelní zvony
 • 1945 – Osvobození Tlumačova rumunskou armádou
 • 1961 – Sčítání lidu – 2647 obyvatel (1310 mužů, 1337 žen a 633 domů)
 • 1964 – Vybudování vodovodu
Pohled na Dolní ulici z roku 1892
Pohled na Dolní ulici z roku 1892