Domů » Obec » Zajímavosti a tipy » Záhlinické louky – Filena

Záhlinické louky – Filena

Záhlinické mokřadní louky se rozprostírají severně od obce Tlumačov vlevo od silnice Tlumačov – Záhlinice. Lokalita je tvořena spolu s přilehlým lužním lesem Filena a Zbytky. V těchto místech můžete vidět poslední zbytky původních slatinných podmáčených luk Sdředomoravské nivy, lužního lesa a tůní s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.
V létě rozkvétají na podmáčených loukách u Záhlinic tisíce rostlin česneku hranatého (Allium angulosum), silně ohroženého druhu květeny ČR. Z významných rostlinných druhů se na podmáčených loukách dále vyskytuje starček poříční (Senecio fluviatilis) a ojediněle i pryšec bahenní (Euphorbia palustris). Tyto rostliny patří k silně ohroženým druhům květeny ČR.
Z ptáků zde hnízdí např. čejka chocholatá (Vanellus vanellus), bekasína otavní (Gallinago gallinago) a vodouš rudonohý (Tringa totanus). Z brouků se vyskytuje zlatohlávek běloskvrnec tečkovaný (Oxythyrea funesta) a tesařík pižmový, z motýlů byli zjištěni otakárek fenyklový (Papilio machaon), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), ohniváček černočárný (Lycaena dispar subsp. rutilus), ostruháček březový (Thecla betulae), soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus), černoproužka topolová (Archieris puella) aj. V minulosti byl na loukách hojný i modrásek bahenní (Maculinea nausithous). Z plazů se vyskytuje užovka obojková (Natrix natrix) a ještěrka obecná (Lacerta agilis). Území bylo spolu se Záhlinickými rybníky zařazeno do programu CORINE – biotopy.

Filena
Filena
Filena

Přehled chráněných území Zlínského kraje: http://nature.hyperlink.cz