Domů » Zprávy » Aktuální info Tlumačov – povodeň 2006

Aktuální info Tlumačov – povodeň 2006

V důsledku průběžného klesání řeky Moravy až pod výšku hladiny 6 m – měřeno v Kroměříži – byl dnes v dopoledních hodinách odvolán III. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení na řece Moravě.

Dále trvá stav pohotovosti, který souvisí s II. stupněm povodňové aktivity na řece Moravě v úseku Kroměříž – Otrokovice.
Na základě klesající hladiny došlo také téměř po sedmi dnech k výraznému poklesu hladin vodních lagun, což souvisí s přirozeným odtokem Mojeny ve svém korytě do řeky Moravy. V nejbližších hodinách by hladina vod měla i nadále mírně klesat.
Během dnešního dne byly rozmístněny v postižených lokalitách čtyři kontejnery na zaplavený materiál. V případě potřeby jsme připraveni poskytnout součinnost a pomoc s čerpáním vody v suterénních a sklepních prostorách. Čerpání vody je možno realizovat v místech, kde je hladina lagun či hladina spodních vod výrazně níže než zaplavené nemovitosti.
Město Hulín našim fotbalistům poskytlo solidární pomoc v podobě zajištění fotbalového hřiště pro mistrovská utkání našich mužstev.
Humanitární organizace ADRA vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc povodní postiženým obyvatelům Tlumačova. Finanční dar je možné zaslat na účet: 211 211 211/0300, variabilní symbol 4441.

Pro případ pomoci v souvislosti s vyklízením zatopených prostor či čerpáním vody kontaktujte členy Povodňové komise obce Tlumačov na telefonních číslech 602 503 188 nebo 607 647 696.
V případě, že někdo z občanů má zaplavené plynové spotřebiče, je možno požádat o pomoc společnost Jihomoravskou plynárenskou tel. 1239.