Domů » Obecní úřad » Návody na řešení životních situací, rizika mimořádných událostí ve správním obvodu obce

Návody na řešení životních situací, rizika mimořádných událostí ve správním obvodu obce

Krizové situace a jejich řešení

Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí? Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení? Zde jsou následující odkazy a dokumenty:

Odkazy na návody na řešení různých životních situací na úřadech

Ztratili jste občanský průkaz? Nevíte, kde a jak nahlásit změnu trvalého bydliště…?
Odkazy na stránky, na kterých jsou popsány návody, jak v těchto případech postupovat.

Rizika mimořádných událostí ve správním obvodu obce Tlumačov

Povodeň, zátopa

Popis nebezpečí:

 • vybřežení řeky Moravy
 • vzedmutí hladiny řeky Mojeny
 • zvýšení hladiny spodní vody
 • lokální bleskové záplavy

K eliminaci následků uvedených rizik má obec Tlumačov zpracován Povodňový plán obce. V případě nebezpečí vzniku krizové situace je svolávána povodňová komise obce.
Mapa záplavového území obce Tlumačov je k dispozici ke stažení ve formátu pdf, (3,8 MB).

Požár

Popis nebezpečí:

 • ohrožení požárem
 • zamoření obce zplodinami hoření

Obec Tlumačov je zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů, JPO V.

Další možná rizika vzniku mimořádných situací

Popis nebezpečí:

 • dopravní nehody (na železnici, na komunikaci – srážka vlaků, hromadná nehoda)
  • únik přepravovaných nebezpečných látek – zamoření obce
  • znečištění spodních vod
 • úniky nebezpečných látek do ovzduší