Domů » Obec » Historie a památky » Kronika obce Tlumačov

Kronika obce Tlumačov

Tlumačovští kronikáři

2010 .Sylva Němcová
2005-2010Mgr. Jiřina Rýdlová
1998-2004Zdeněk Ševela
1980-1997Bohumil Janečka
1973-1979Inocenc Pospíšil
1959-1972Bohumil Juráň
1946-1958Alois Horký
1941-1945Kronika byla v době 2.světové války uložena na ONV Zlín a následně uložena na zámku Letovice, odkud ji v roce 1946 převezl zpět do Tlumačova Dr. Ignác Horníček, pak byla dodatečně dopsána A. Horkým
1935-1939Františka Zemková
1934Josef Hubáček
1933Oldřich Fajkus
1931-1932Josef Hubáček
V letech 1931-1939 materiály do kroniky sbírala Komise letopisecká a tajemník, zápisy prováděli členové učitelského sboru. Předsedou letopisecké komise byl Vladimír Haderka, řídící učitel
1930Olga Kohoutková
1928-1929Josef Hubáček
1922-1927Jan Zbořil

Elektronické přepisy kroniky

Do elektronické podoby kroniku začala přepisovat kronikářka obce paní Mgr. Jiřina Rýdlová, od roku 2009 pokračuje v přepisech paní Sylva Němcová. Elektronické přepisy kroniky z jednotlivých let jsou postupně doplňovány.
Zápisy kroniky jsou ve formátu pdf.

Přehled elektronických přepisů kroniky

Kronika obce Tlumačov na Moravě

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín – přehled kronik od původců se sídlem v Tlumačově

 • fond Archiv městečka Tlumačov, inv. č. 38 – fotokopie obecní kroniky z let 1801–1921.
 • fond Archiv městečka Tlumačov, inv. č. 39 – obecní kronika z let 1922–1945.
 • fond Místní národní výbor Tlumačov, inv. č. 88, časový rozsah 1945–1978 – kronika: na začátku souhrnný zápis 1945–1951, od r. 1952 roční zápisy.
 • fond Obecní úřad Tlumačov, č. přírůstku 21/2012, časový rozsah 1990–1994 – Podrobná obecní kronika.
 • fond Obecní úřad Tlumačov, č. přírůstku 21/2012, časový rozsah 1995–2007 – Podrobná obecní kronika.
 • fond Národní škola Tlumačov, inv. č. 413, časový rozsah 1878–1890 – kronika školy.
 • fond Národní škola Tlumačov, inv. č. 414, časový rozsah 1890–1920 – kronika školy: na konci knihy historie školy a posloupnost učitelů a správců školy.
 • fond Národní škola Tlumačov, inv. č. 415, časový rozsah 1940–1945 – kronika školy: vlepeny fotografie učitelského sboru, žáků při sběru staré gumy.
 • fond Národní škola Tlumačov, inv. č. 416, časový rozsah 1920–1953 – kronika školy: zápis za léta 1952–1953 vložen na volném dvojlistu; vlepeny fotografie školy, učitelského sboru a žáků, dále z návštěvy presidenta Masaryka v Tlumačově v r.1928, povodeň 1930, žákovské výstavy.
 • fond Střední škola Tlumačov, inv. č. 188, časový rozsah 1909–1930 – kronika školy: údaje o zřízení školy, vlepeny fotografie školy, vyučování, učitelského sboru, ze zájezdu presidenta T.G.Masaryka na Moravu, žákovské výstavy, sněhová kalamita, zaváté dělnické domky.
 • fond Střední škola Tlumačov, inv. č. 189, časový rozsah 1930–1953 – kronika školy: vlepeny fotografie učitelského sboru, novinové výstřižky, fotografie představitelů veřejného politického života.
 • fond Mateřská škola Tlumačov, Skály, č. přírůstku 12/1991, časový rozsah 1973–1991 – kronika: III. mateřská škola Tlumačov, kronika zdobena kresbami, podpisy návštěvníků školy, vlepeny fotografie dětí.
 • fond Farní úřad Tlumačov, č. přírůstku 18/1961, časový rozsah 1904–1944 – kronika: vlepeny fotografie interiéru kostela, instalace kostelních zvonů, svěcení nové sochy P. Marie, návštěva presidenta Beneše do Tlumačova, rekvizice zvonů, oprava kostela.
 • fond Český svaz chovatelů drobného zvířectva – základní organizace Tlumačov, č. přírůstku 22/2012, časový rozsah 1976–1983 – kronika Českého svazu chovatelů drobného zvířectva, základní organizace v Tlumačově, chovatelů exotického ptactva.