Domů » Zprávy » Aktuální info Tlumačov – povodně 2006

Aktuální info Tlumačov – povodně 2006

Vláda České republiky dne 5.4.2006 rozhodla prodloužit i pro území Zlínského kraje NOUZOVÝ STAV na dobu do 24.00 hodin dne 19.dubna 2006.

Řeka Morava během dneška vykazovala průběžný pokles hladiny a v současné době se stabilizovala na výšce 5,40 m – měřeno v Kroměříži. Tento pokles v Moravě se kladně projevuje i na snižování hladin vodních ploch v okolí Tlumačova. Pro nejbližší hodiny je možno očekávat klesající trend v oblasti hladin Moravy i vodních lagun. Dnes v odpoledních hodinách Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov započala s odčerpáváním vody v lokalitách Sportovní a U rybníčka. Po dalším poklesu vodotečí zejména Hlavničky je možno zahájit odčerpávání i v dalších lokalitách. Díky spolupráci se Zlínským krajem a Hasičským záchranným sborem Zlín máme k dispozici 28 vysoušečů z toho 15 tepelných a 13 kondenzačních.
Během včerejšího dne byly rozmístněny v postižených lokalitách čtyři kontejnery na zaplavený materiál.
V případě Vašich požadavků na zapůjčení vysoušečů kontaktujte pracovníky Obecního úřadu Tlumačov (602 503 188 nebo 607 647 696). Pro případ pomoci s čerpáním vody je možno také kontaktovat přímo velitele hasičů obce Tlumačov Václava Machovského .
Humanitární organizace ADRA vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc povodní postiženým obyvatelům Tlumačova. Finanční dar je možné zaslat na účet: 211 211 211/0300, variabilní symbol 4441.