Domů » Obec » Tlumačovské novinky » Ročník XXXII. – čísla vydaná v roce 2023

Ročník XXXII. – čísla vydaná v roce 2023

Tlumačovské novinky, čtvrtletník. Obecní zpravodaj.
Místo vydání: Kulturní a informační středisko, nám. Komenského 170, 763 62 Tlumačov. Reg. MK ČR E 13004.
Vydává Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČO: 00284572, DIČ: CZ00284572.

Své příspěvky a návrhy můžete zasílat na adresu: vedoucikis@tlumacov.cz.

Redakční rada Tlumačovských novinek:

 • Mgr. Rajmund Huráň
 • Mgr. Dagmar Šimková
 • Renáta Nelešovská

Prosinec 2023 – z obsahu

 • Úspěch tlumačovských seniorek
 • Gulášfest
 • Rozsvícení vánočního stromu
 • Lampionový průvod
 • Martinské hody
 • Kulturní akce v MŠ
 • Halloween i přespolní běh v ZŠ
 • Soutěž v aerobiku jednotlivců

Září 2023 – z obsahu

 • ZŠ pod novým vedenı́m
 • Dotace pro JSDH
 • Odpoledne pro celou rodinu
 • Dětský karneval
 • Nový školnı́ rok v MŠ
 • Tábory DDM Slunı́čko
 • Letnı́ sportovnı́ turnaje
 • Heligony, Pivnı́ slavnosti
 • Spartan Training Group

Červen 2023 – z obsahu

 • Oceněnı́ dárci krve
 • Putovánı́ se Slunı́čkem
 • Noc s Andersenem
 • MŠ ve Šmoulı́ vesničce
 • Cyklokurz Slovácko
 • O pohár starosty v aerobiku
 • Mojena – Morávka
 • Hrdelnı́ právo

Březen 2023 – z obsahu

 • Vzpomı́nka na Ottu Šnajdra
 • Aleš Kouřil v televiznı́ soutěži
 • Karneval DDM Slunı́čko
 • Košt pálenek po dvacáté
 • Radnice v roce 2022
 • Nový ředitel Ondřej Mamica

Archiv novinek můžete nalézt i na adrese: www.tlumacovske-novinky.

Poplatky za inzerci v Tlumačovských novinkách:

Cena za reklamu 1 cm2 = 5 Kč

Návrh na reklamu musí být zpracován na počítači jako jednoduchý text v programu Microsoft Word. Složitější návrhy v programech Ilustrator, Corel nebo Photoshop. Písmo musí být v tomto případě převedeno do křivek, nejlépe však tiskové PDF v rozměrech 1:1.

Kontakt: Renáta Nelešovská, e-mail vedoucikis@tlumacov.cz, tel.: 577 929 023, 724 368 378