Domů » Obec » Tlumačovské novinky » Ročník XXXII. – čísla vydaná v roce 2023

Ročník XXXII. – čísla vydaná v roce 2023

Tlumačovské novinky, čtvrtletník. Obecní zpravodaj.
Místo vydání: Kulturní a informační středisko, nám. Komenského 170, 763 62 Tlumačov. Reg. MK ČR E 13004.
Vydává Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČO: 00284572, DIČ: CZ00284572.

Své příspěvky a návrhy můžete zasílat na adresu: vedoucikis@tlumacov.cz.

Redakční rada Tlumačovských novinek:

  • Mgr. Rajmund Huráň
  • Mgr. Dagmar Šimková
  • Renáta Nelešovská

Březen 2023 – z obsahu

  • Vzpomı́nka na Ottu Šnajdra
  • Aleš Kouřil v televiznı́ soutěži
  • Karneval DDM Slunı́čko
  • Košt pálenek po dvacáté
  • Radnice v roce 2022
  • Nový ředitel Ondřej Mamica

Archiv novinek můžete nalézt i na adrese: www.tlumacovske-novinky.

Poplatky za inzerci v Tlumačovských novinkách:

Cena za reklamu 1 cm2 = 5 Kč

Návrh na reklamu musí být zpracován na počítači jako jednoduchý text v programu Microsoft Word. Složitější návrhy v programech Ilustrator, Corel nebo Photoshop. Písmo musí být v tomto případě převedeno do křivek, nejlépe však tiskové PDF v rozměrech 1:1.

Kontakt: Renáta Nelešovská, e-mail vedoucikis@tlumacov.cz, tel.: 577 929 023, 724 368 378