Domů » Zprávy » Jak může řeka Morava zaplavit obec, aniž by opustila koryto?!

Jak může řeka Morava zaplavit obec, aniž by opustila koryto?!

Zdá se vám titulek poněkud nesmyslný ? Před týdnem bych tomu nevěřil a doporučil bych tuto záležitost dát jako soutěžní otázku do televizního pořadu „Světové záhady“.

Od úterý 28.3.2006 jednoznačně mohu podat vysvětlení k této záhadě a dokladem, že řeka Morava zaplaví obec, aniž by opustila říční koryto, je obec Tlumačov ve Zlínském kraji.
Po ničivých povodních realizoval státní podnik Povodí Moravy v letech 1998 – 2003 navýšení hrází kolem řeky Moravy, aniž by jakýmkoliv způsobem řešil přítoky této řeky. Svým způsobem postavil pro vodu dálnici, ale pozapomněl na příjezdy k ní a odbočky z ní. Tato chyba ze strany renomovaných vodohospodářů soustředěných ve státním podniku Povodí Moravy způsobila zaplavení obce Tlumačov přes přítoky Moravy – Mojenu a Rusavu. Kritická pro naši obec byla skutečnost, že hladina Moravy dosáhla III. stupně povodňové aktivity ( hladina vyšší jak 600 cm a průtok vyšší jak 478 m3/s ) a již ze severní strany katastru na Tlumačov se rozlévaly Záhlinické rybníky vyplavené vzdutou Rusavou a z jižní strany se na obec valil protiproud z ústí Mojeny. Tyto protiproudy napájené po dobu hladiny Moravy vyšší jak 6,5 m a při průtoku 600 m3/s ( měřeno v Kroměříži ) vytvořily obrovská jezera. Tyto vodní laguny ohrožovaly v Tlumačově čtyři ulice a do 1.dubna ( pozor – nejedná se o apríl ) byly zatopeny suterénní místnosti a sklepy u přibližně 25 rodinných domů vč. přilehlých hospodářských stavení. Dále bylo zatopeno fotbalové hřiště, naštěstí se voda zastavila těsně před fotbalovými kabinami.
V nejbližších dnech budeme požadovat po Povodí Moravy,a.s. a Zemědělské vodohospodářské správě zajistit opatření, aby Morava nemohla ohrozit obec Tlumačov přes své přítoky Mojenu a Rusavu. Navrhujeme na Rusavě a Mojeně před jejich vyústěním do Moravy osadit stavidlo a velkokapacitní čerpací stanici, které v případě velké vody ( při III. stupni povodňové aktivity) zabrání vzdutí těchto vodotečí a čerpadla naopak zajistí přečerpání přítoků do Moravy.
Není přece možné, aby V Tlumačově byla povodeň či záplava způsobená řekou Moravou, aniž by se tato řeka vylila z břehů.

Fotografie:
– jinak nenápadná říčka Mojena
– voda se na fotbalovém hřišti zastavila u kabin