Domů » Servisní stránky » Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Obec Tlumačov se zavazuje ke zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.tlumacov.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

  • z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
    • Některé obrázky, zejména obrázky ve fotogalerii či doplňující obrázky, které nenesou zásadní význam pro pochopení, nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Dále se jedná o plánek Tlumačova či mapy, které nelze alternativními texty plnohodnotně nahradit. Vzhledem k množství fotografií by doplnění alternativního textu ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)
  • jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;
    • Videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 13. 10. 2021.

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem internetových stránek Bc. Magdalénou Rýdlovou.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Prohlášení bylo revidováno dne 12. 10. 2023.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše dotazy, náměty a připomínky k obsahu webu, informace o problémech při používaní webových stránek či veškeré problémy z hlediska souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, můžete psát na adresu: tajemnik@tlumacov.cz (Ing. Jan Rýdel).

Kontakt na subjekt odpovědný za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby uvedeným výše:

Obecní úřad Tlumačov
Nádražní 440, 763 62 Tlumačov
email: tlumacov@tlumacov.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3,
140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz