Domů » Zprávy » Aktuální info Povodňové komise obce Tlumačov – čas 10.30 hod

Aktuální info Povodňové komise obce Tlumačov – čas 10.30 hod

Vláda České republiky vyhlásila i pro území Zlínského kraje NOUZOVÝ STAV na dobu od 23.00 hodin dne 2.dubna 2006 do 24.00 hodin dne 10.dubna 2006. Rozhodnutí vlády je vyvěšeno na úřední desce a je zveřejněno na internetových stránkách.

Během včerejšího večera a noci nedošlo k žádným neočekávaným změnám na toku řeky Moravy v úseku Kroměříž – Otrokovice. Nadále pokračovalo mírné klesání hladiny Moravy i vzniklých vodních lagun v katastru Tlumačova.
V průběhu dnešního dne a zítřka bude člen Povodňové komise obce Tlumačov Michal Veselský zjišťovat a evidovat u povodní a záplavou postižených občanů přesný rozsah škod.
V současné době má obec Tlumačov zajištěno 25 vysoušečů. Po opadnutí vody je připravena přistavit kontejnery na likvidaci zaplaveného materiálu a zajistit pomoc s čerpáním vody či hrubými úklidovými pracemi.
Naše partnerská obec Tlumačov u Domažlic se velmi zajímá o průběh povodní a rozsah škod v naší obci a je připravena nám poskytnou pomoc. Také humanitární organizace ADRA je dle slov Aleny Rusové připravena poskytnout pomoc občanům naší obce, jakmile to bude jen trochu možné.
S čerpáním vody ze zaplavených suterénů či sklepů doporučujeme vyčkat až po výrazném opadnutí hladiny, jinak není čerpání účinné.
Členy povodňové komise obce Tlumačov pro případ pomoci v souvislosti se zatopením suterénních či jiných prostor je možno kontaktovat na telefonních číslech 602 503 188 nebo 607 647 696.