Oprava silnice II/367 a chodníků na ul. Kvasická

Po třech letech příprav a odkládání z důvodu nedostatku finančních prostředků na straně Ředitelství silnic Zlínského kraje byla v červnu letošního roku ve spolupráci s uvedenou organizací zahájena stavba „Oprava silnice II/367 v obci Tlumačov“. Jednalo se o opravu části uvedené komunikace na ul. Kvasická v úseku od hlavní křižovatky se silnicí I/55 za úroveň … číst více

Výstavba polních cest a záchytných mezí v katastru obce Tlumačov

V rámci komplexních pozemkových úprav ve východní části obce Tlumačov ukončených v roce 2008, byla navržena společná zařízení, tj. vymezení pozemků pro vybudování polních a lesních cest, biocenter a biokoridorů, interakčních prvků, liniové zeleně, protierozních opatření a vodních ploch. V souladu s usnesením Rady obce Tlumačov č.R10/09/09/15 ze dne 30.9.2015 podala obec Tlumačov dne 5.10.2015 … číst více

Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – I. etapa

Jak mnozí z Vás zaregistrovali, byla ke konci července 2020 zahájena stavba „Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – I. etapa“. V rámci I. etapy, která řeší rekonstrukce a opravy ve vnitřní části hřbitova, budou realizovány tyto stavební objekty: 1. Oprava skladu nářadí a WC 2. Rekonstrukce stávajících a doplnění nových komunikací pro pěší 3. Vnitřní osvětlení … číst více

Zahajuje se nová sezóna na sportovištích v ulici Sportovní

Oznamujeme všem sportovním nadšencům, že po zimní přestávce bude od pátku 10.4.2020 opět možné využívat hřiště sportovního areálu obce na ulici Sportovní. Rezervace termínů je možná u správce areálu paní Hany Gajdůškové na telefonu 724 215 136 podle rezervačního systému na internetových stránkách obce Tlumačov na adrese: Sportovní areál obce – Obec Tlumačov, kde jsou … číst více

Doporučení a nabídka pomoci obce Tlumačov

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob a z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19, doporučuje Obec Tlumačov občanům starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. V případě, že osoby starší 70-ti let nemají možnost zajistit si … číst více

UZAVŘENÍ MŠ TLUMAČOV

Ředitelka MŠ Tlumačov, na základě rozhodnutí zřizovatele Obce Tlumačov, přerušuje provoz MŠ s účinností od středy 18.3.2020 do odvolání. Na základě informací MŠMT při uzavření předškolního zařízení bude postupováno stejným způsobem jako u ostatních škol. Ředitelka školy bude na vyžádání zákonných zástupců dětí potvrzovat ošetřovné. Žádost Vám potvrdíme v ředitelně školy : 18.3.2020 – 20.3.2020 … číst více

Nové parkoviště u bytového domu č.p.630 v ul. Jana Žižky

V průběhu měsíců října a listopadu roku 2019 byla v souladu s projektovou dokumentací a vydaným společným územním rozhodnutím a stavebním povolením realizována z rozpočtu obce stavba „Parkovací stání u BD č.p.630, ul. Jana Žižky, Tlumačov“. Jednalo se o vybudování nových zpevněných ploch ze zámkové dlažby určených pro parkování osobních automobilů nájemníků bytových domů č.p.630 … číst více

Proběhla další část rekonstrukcí chodníků v Tlumačově

Na podzim loňského roku proběhly další rekonstrukce chodníků v obci. Jednalo se o části chodníků ve východní části Tlumačova na ul. Machovská v úseku mezi ul. Jiráskova – ul. Švermova, na ul. Jiráskova v úseku ul. Spojovací – ul. Machovská a na ul. Družstevní. Stavební práce byly financovány ze schváleného obecního rozpočtu na rok 2019. … číst více

Postupná výměna svítidel veřejného osvětlení

S ohledem na dlouhodobou koncepci obce ve věci úspory energií, mj. i té elektrické, a tím i snižování výdajů za jejich nákup, bylo v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 provedeno několik akcí spojených s výměnou a doplněním svítidel veřejného osvětlení v obci. Jednalo se zejména o výměnu 62 ks stávajících výbojkových svítidel podél silnice … číst více

Údržba kulturních památek v obci

Od srpna do října letošního roku byly na základě objednávky restaurátorkou paní Pavlou Hradilovou ze Zlína provedeny udržovací a restaurátorské práce na třech nemovitých kulturních památkách ve vlastnictví obce Tlumačov. Jednalo se o sochu sv. Jana Nepomuckého a kříž naproti zemského hřebčince v ulici Dolní a sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v ulici U Trojice. … číst více