Domů » Zprávy » Rekonstrukce úseků chodníků na ul. Dolní proběhne ještě letos !

Rekonstrukce úseků chodníků na ul. Dolní proběhne ještě letos !

Po předcházejících dvou letech marného snažení o získání finančních prostředků obdržela obec Tlumačov dne 28.6.2016 do datové schránky písemnou informaci o rozhodnutí Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o schválení příspěvku pro rok 2016 na akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov“, která se týká dvou úseků chodníků v ul. Dolní o celkové délce cca 1.020m.

S ohledem na tuto skutečnost již podnikla obec Tlumačov kroky směřující k zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětné akce s tím, že komplexní zpracování a vedení zadávacího řízení provede na základě příkazní smlouvy společnost INEXprojekt s.r.o. Kroměříž. Pokud zadávací řízení proběhne bez komplikací, mohl by výběr zhotovitele být znám po zasedání Rady obce Tlumačov dne 27.7.2016.
Samotné provádění stavebních prací na rekonstrukci předmětných chodníků v ul. Dolní v úsecích od objektu č.p.23 společnosti PSÍ Hubík po křižovatku silnice I/55 s místní komunikací ul. Metlov, vpravo ve směru jízdy na Otrokovice, a od vstupní brány do Zemského hřebčince po RD č.p.562, vlevo ve směru na Otrokovice, se předpokládá v termínu od 15.8.2016 do 30.11.2016, tak, aby mohla být stavba včas předána, zaplacena, zkolaudována. Tyto úkony musí proběhnout do konce roku 2016, aby akce byla na závěr vyhodnocena organizací SFDI.
V návaznosti na výše uvedenou skutečnost upozorňujeme vlastníky nemovitostí v trase stavby, že ve vlastním zájmu by měli zvážit případnou rekonstrukci kanalizačních a vodovodních přípojek, nebo alespoň jejich případnou ochranu vložením do ochranné trubky o větším průměru.
Informace o zahájení stavby, vybraném zhotoviteli a dalších podrobnostech Vám budou sděleny prostřednictvím informačních kanálů obce Tlumačov (noviny, webové stránky, úřední deska, místní rozhlas, atd.)

Fotografie v galerii – Chodníky v ul. Dolní – před rekonstrukcí