Domů » Zprávy » Rekonstrukce chodníků na ul. Dolní a harmonogram stavby jednotlivých úseků

Rekonstrukce chodníků na ul. Dolní a harmonogram stavby jednotlivých úseků

V návaznosti na předchozí článek o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov“ v ul. Dolní, Vás chceme informovat o dalších podrobnostech souvisejících s touto stavbou.

Na základě výběrového řízení a uzavřené smlouvy bude dílo provádět společnost SIMOSTAV, s.r.o., Hodonín.
Realizace jednotlivých částí proběhne dle přiloženého předběžného harmonogramu v termínu od 5.9. do 30.11.2016. Stavební práce započnou v úseku od objektu č.p.23 firmy PSÍ Hubík po rodinný dům č.p. 13 ve směru na Otrokovice.
Pracovníci zhotovitele budou v předstihu jednat s majiteli objektů o zajištění bezproblémového přístupu a příjezdu k nemovitostem.
Celá stavba obsahuje demolici stávajících chodníků z litého asfaltu a betonové dlažby, napojení nezaústěných dešťových svodů přes lapače splavenin do kanalizace, respektive kanalizačních přípojek, vybudování nových chodníků ze zámkové dlažby včetně předepsaných podkladních vrstev a výškovou úpravu stávajících sjezdů a okolního terénu s ohledem na nové chodníky.
Tímto žádáme všechny občany o vstřícnost při realizaci stavby a děkujeme za pochopení dočasně způsobených komplikací.
Současně upozorňujeme, aby v rámci této akce ve výše uvedeném termínu dbali občané zvýšené opatrnosti !