Domů » Zprávy » Nová posilovna pod širým nebem na ulici Sportovní

Nová posilovna pod širým nebem na ulici Sportovní

Jak již bylo zmíněno v několika předešlých článcích na webu obce a v Tlumačovských novinkách, byla v letech 2016 a 2017 realizována na ulici Sportovní tři sportoviště pro možné pohybové aktivity všech občanů Tlumačova a blízkého okolí.

Jednalo se o multifunkční hřiště s umělým povrchem na malou kopanou, nohejbal, volejbal, tenis a další sporty, které je doplněno umělým osvětlením pro jeho využití ve večerních hodinách a dále o hřiště na plážový volejbal a tenisový kurt, které vyrostly v blízkosti hřiště multifunkčního.
I v rozpočtu obce na letošní rok byla na základě požadavku občanů prostřednictvím zastupitelů vyčleněna částka na vybudování předem určeného sportoviště na veřejném místě. Jednalo se konkrétně o workoutového hřiště neboli hřiště pro venkovní cvičení s vlastní váhou těla, které rozvíjí sílu a vytrvalost.
Na základě doporučení Komise školské, mládeže a sportu bylo pro smysluplné umístění takového hřiště navržena lokalita na ul. Sportovní, kde již jsou výše uvedená sportoviště lokalizována tak, aby se víceúčelový sportovní areál na ul. Sportovní dále rozvíjel a byla zde možnost v rámci jednoho areálu využít případně i více sportovišť.
Celá workoutová sestava s označením „SMALL PRO“ včetně dopadové plochy byla od zajištění souhlasu se stavbou stavebním úřadem, přes výběr zhotovitele, podpis smlouvy o dílo, realizaci díla až po její dokončení a předání, které proběhlo dne 29.8.2018, vybudována za částku ve výši 304.847,40 Kč. Zhotovitelem stavby byla společnost WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. Ostrava.
Na závěr lze jen konstatovat, aby s ohledem na nedávné zjištění projevů vandalismu v parku a na dalších místech v Tlumačově, workoutové hřiště sloužilo plně svému účelu, tj. aby zde občané měli možnost posilovat a udržovat svá těla v dobré fyzické kondici a ne, aby zde vysedávala parta ještě školou povinných dětí, kouřili zde nebo v nejhorším případě vybavení hřiště poškozovali.