Domů » Zprávy » Bytový dům na ul. Jana Žižky č.p.630 v novém kabátě

Bytový dům na ul. Jana Žižky č.p.630 v novém kabátě

Dne 20.4.2016 schválilo Zastupitelstvo obce Tlumačov podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace bytového domu 630 Tlumačov“ v rámci 16. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) „Energetické úspory v bytových domech – zateplování“, vyhlášené dne 9.12.2015 Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Na základě objednávky zpracovala za obec Tlumačov žádost o dotaci společnost CHRISTEC s.r.o., se sídlem Masarykova náměstí 208, Napajedla s tím, že podání žádosti proběhlo dne 3.9.2016 prostřednictvím centrálního elektronického systému ministerstva. Souběžně s tímto úkolem společnost CHRISTEC s.r.o. Napajedla administrovala v září roku 2016 výběrové řízení na dodavatele výše uvedené akce. Na základě výsledků hodnocení nabídek schválila Rada obce Tlumačov na svém mimořádném jednání dne 29.9.2016 jako zhotovitele stavby společnost BR stavby s.r.o., se sídlem Určice 402, Určice.
Realizace stavebních prací dle smlouvy o dílo probíhala v termínu od 1.10. – 30.11.2016.
Hlavním cílem celé stavby byla realizace zateplení obvodových stěn objektu včetně stropu ve sklepě a podlahy v půdním prostoru bytového domu. Vzhledem k požadavku obce a navýšení objemu prací na zateplení a odvlhčení vnější části obvodového zdiva suterénu pod terénem a následným mrazivým zimním měsícům, byly tyto práce na zateplení objektu dokončeny zhotovitelem stavby až v průběhu měsíce dubna 2017.
Celková cena realizovaného díla, včetně projektové dokumentace, zajištění výběrového řízení, podání žádosti o dotaci a provedených stavebních prací, činila částku ve výši téměř 1.050.000,- Kč včetně DPH. Veškeré náklady na tuto stavbu byly prozatím plně kryty z rozpočtu obce Tlumačov schváleného pro rok 2017 s tím, že podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu bude dle příslušného programu následně činit 31,5% z celkově uznatelných nákladů.
Samotné zateplení bytového domu by mělo přinést úspory nákladů obce zejména za energie na vytápění a ohřev teplé užitkové vody a přitom zvýšit tepelnou pohodu bydlení v zimních měsících.