Neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje pro JSDH Tlumačov

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov obdržela v letošním roce neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje na vybavení zásahovými ochrannými prostředky a na opravu automobilové stříkačky LIAZ. Dotace ve výši 94 000 Kč byla poskytnuta Fondem Zlínského kraje na základě Programu RP12-23 – Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje.

číst více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov obdržela dotaci ze Zlínského kraje

JSDH obce Tlumačov obdržela počátkem letošního dotaci poskytnutou Fondem Zlínského kraje na základě Programu RP 12-19 „Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“. Finanční prostředky dotace byly použity na opravu automobilové stříkačky LIAZ 101 CAS K25 a na nákup řetězové motorové pily. Celková výše nákladů na opravu stříkačky a nákupu pily činila … číst více

Z činnosti SDH v roce 2017

Tlumačovští hasiči se v místní hasičské zbrojnici sešli na své valné hromadě. V článku si můžete přečíst zkrácenou zprávu o činnosti SDH Tlumačov v roce 2017, kterou zpracoval a přednesl Michal Malár. K 31.12.2017 měla naše základna celkem 32 členů (ženy 8 členek, muži 24 členů) V lednu jako tradičně proběhla na hasičské zbrojnici výroční … číst více

Tlumačovští hasiči bilancovali uplynulý rok

Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov na své výroční valné hromadě hodnotil uplynulý rok 2016. K 31.12.2016 má členská základna SDH Tlumačov celkem 31 členů, z toho je 8 žen a 23 mužů. V prvních měsících roku 2016 proběhlo školení řidičů, velitelů, strojníků a školení s názvem Ochrana obyvatelstva pro předurčené jednotky. V březnu strojníci společně připravili … číst více

Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů opět prokázali svou připravenost

V sobotu 11.9.2016 v čase 22,42 hod byl v rámci mimořádné události vyhlášen požární poplach v zemědělském areálu v Tlumačově. Plameny zachvátily velkoobjemovou halu na uskladnění sena, která je v majetku Plemenářských služeb a.s. Otrokovice. S ohledem na rozsah požáru byl vyhlášen operačním důstojníkem II. stupeň požárního poplachu. Na likvidaci požáru se v první fázi … číst více

Činnost SDH a JSDH Tlumačov v roce 2015

V sobotu 9.1.2016 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada SDH. Členskou základnou byla schválena činnost za uplynulý rok a byly schváleny hlavní body pro následující rok. Stručný přehled činnosti za uplynulý rok: Minulý rok pro nás začal smutnou událostí. 3.ledna nás nečekaně opustil dlouholetý člen SDH bratr Pavel Skula. V lednu jako již tradičně, … číst více

Úspěch tlumačovských hasičů – postup do finále v anketě Dobrovolni hasiči roku 2014

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov byla odbornou porotou vybrána do finále z téměř 200 nominovaných jednotek a sborů dobrovolných hasičů. Podpořte naši jednotku hlasováním v anketě! Podrobnější informace si přečtěte v tiskové zprávě http://www.adhr.cz/porota-rozhodla-poradi-urci-verejnost/ a pokyny k hlasování jsou uvedeny na adrese http://www.adhr.cz/hlasovani/

Hasiči opět prokázali, že je na ně spolehnutí !

V úterý ve večerních hodinách v rámci procházky jeden z tlumačovských občanů zpozoroval ohnisko požáru v zadní části areálu společnosti Metalšrot. Vzhledem ke skutečnosti, že plameny dosahovaly do výše 3 m a intenzita požáru minutu od minuty sílila, tak byl požár prostřednictvím tísňového volání 112 nahlášen (čas 19.39hod) na Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru … číst více

Noční soutěž o putovní pohár Mikroregionu Jižní Haná

V sobotu 23.8. se konal na fotbalovém hřišti v Tlumačově již 6. ročník noční soutěže v požárním sportu, od loňského ročníku konaný jako soutěž o putovní pohár Mikroregionu Jižní Haná. Letos k nám zavítalo 21 soutěžních družstev, 15 v mužské kategorii a 6 v kategorii ženy. Asi 2 hodiny před samotnou soutěží se rozpršelo což … číst více