Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov obdržela dotaci ze Zlínského kraje

JSDH obce Tlumačov obdržela počátkem letošního dotaci poskytnutou Fondem Zlínského kraje na základě Programu RP 12-19 „Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“. Finanční prostředky dotace byly použity na opravu automobilové stříkačky LIAZ 101 CAS K25 a na nákup řetězové motorové pily. Celková výše nákladů na opravu stříkačky a nákupu pily činila … číst více

Z činnosti SDH v roce 2017

Tlumačovští hasiči se v místní hasičské zbrojnici sešli na své valné hromadě. V článku si můžete přečíst zkrácenou zprávu o činnosti SDH Tlumačov v roce 2017, kterou zpracoval a přednesl Michal Malár. K 31.12.2017 měla naše základna celkem 32 členů (ženy 8 členek, muži 24 členů) V lednu jako tradičně proběhla na hasičské zbrojnici výroční … číst více

Tlumačovští hasiči bilancovali uplynulý rok

Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov na své výroční valné hromadě hodnotil uplynulý rok 2016. K 31.12.2016 má členská základna SDH Tlumačov celkem 31 členů, z toho je 8 žen a 23 mužů. V prvních měsících roku 2016 proběhlo školení řidičů, velitelů, strojníků a školení s názvem Ochrana obyvatelstva pro předurčené jednotky. V březnu strojníci společně připravili … číst více

Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů opět prokázali svou připravenost

V sobotu 11.9.2016 v čase 22,42 hod byl v rámci mimořádné události vyhlášen požární poplach v zemědělském areálu v Tlumačově. Plameny zachvátily velkoobjemovou halu na uskladnění sena, která je v majetku Plemenářských služeb a.s. Otrokovice. S ohledem na rozsah požáru byl vyhlášen operačním důstojníkem II. stupeň požárního poplachu. Na likvidaci požáru se v první fázi … číst více

Činnost SDH a JSDH Tlumačov v roce 2015

V sobotu 9.1.2016 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada SDH. Členskou základnou byla schválena činnost za uplynulý rok a byly schváleny hlavní body pro následující rok. Stručný přehled činnosti za uplynulý rok: Minulý rok pro nás začal smutnou událostí. 3.ledna nás nečekaně opustil dlouholetý člen SDH bratr Pavel Skula. V lednu jako již tradičně, … číst více

Úspěch tlumačovských hasičů – postup do finále v anketě Dobrovolni hasiči roku 2014

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov byla odbornou porotou vybrána do finále z téměř 200 nominovaných jednotek a sborů dobrovolných hasičů. Podpořte naši jednotku hlasováním v anketě! Podrobnější informace si přečtěte v tiskové zprávě http://www.adhr.cz/porota-rozhodla-poradi-urci-verejnost/ a pokyny k hlasování jsou uvedeny na adrese http://www.adhr.cz/hlasovani/

Hasiči opět prokázali, že je na ně spolehnutí !

V úterý ve večerních hodinách v rámci procházky jeden z tlumačovských občanů zpozoroval ohnisko požáru v zadní části areálu společnosti Metalšrot. Vzhledem ke skutečnosti, že plameny dosahovaly do výše 3 m a intenzita požáru minutu od minuty sílila, tak byl požár prostřednictvím tísňového volání 112 nahlášen (čas 19.39hod) na Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru … číst více

Noční soutěž o putovní pohár Mikroregionu Jižní Haná

V sobotu 23.8. se konal na fotbalovém hřišti v Tlumačově již 6. ročník noční soutěže v požárním sportu, od loňského ročníku konaný jako soutěž o putovní pohár Mikroregionu Jižní Haná. Letos k nám zavítalo 21 soutěžních družstev, 15 v mužské kategorii a 6 v kategorii ženy. Asi 2 hodiny před samotnou soutěží se rozpršelo což … číst více

Noční soutěž v požárním sportu o Putovní pohár Mikroregionu Jižní Haná

V sobotu 18.8.2007 se konal již 5.ročník noční soutěže v požárním sportu. Letos poprvé pod názvem o Putovní pohár Mikroregionu Jižní Haná. Za velkého diváckého zájmu se letos do Tlumačova sjelo 15 družstev mužů a 8 družstev žen. Jako první se na start postavilo domácí družstvo žen a před domácím publikem dosáhlo vynikajícího času 21,72. … číst více