Domů » Zprávy » Z činnosti SDH v roce 2017

Z činnosti SDH v roce 2017

Tlumačovští hasiči se v místní hasičské zbrojnici sešli na své valné hromadě. V článku si můžete přečíst zkrácenou zprávu o činnosti SDH Tlumačov v roce 2017, kterou zpracoval a přednesl Michal Malár.

K 31.12.2017 měla naše základna celkem 32 členů (ženy 8 členek, muži 24 členů) V lednu jako tradičně proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada našeho sboru. Zúčastnili jsme se valných hromad v Záhlinicích, Otrokovicích a Ludslavicích.
Nový rok 2017 pro nás začínal dvěma výjezdy jednotky a to, technická pomoc čerpání vody ze sklepa na vlakovém nádraží. A o týden později požár sazí v komíně na ulici Mánesova.
V únoru naše jednotka opět zasahovala při výbuchu plynu v rodinném domě na ulici Kvasická, kde došlo bohužel ke dvou vážným zraněním obyvatel domu. Dále pak v tomto měsíci proběhlo školení velitelů na stanici v Otrokovicích.
V březnu jsme asistovali na Velikonočním pochodu spojeném s opékáním buřtů.
Jako každý rok bylo prováděno školení členů SDH Tlumačov, které se uskutečnilo v měsíci dubnu. Asistence členů sboru byla potřebná i na soutěži aerobiku v Otrokovicích. Uskutečnilo se několik úklidových akcí a brigád na opravách garáží. Škrábání omítky, zakrývání techniky, převoz lodi. Zemský hřebčín Tlumačov nás požádal o mytí tribuny. V tomto měsíci JSDH Tlumačov vyjíždělo k dalšímu zásahu do Metalšrotu, kde hořely pneumatiky.
Květen a červen jsou na hasičské akce hodně bohaté. Uskutečnila se okrsková soutěž na fotbalovém hřišti. Proběhla výměna dýchací techniky, dovoz přetlakových ventilů. SDH Machová nás pozvala na oslavy 90 – ti let od založení sboru. Jako každý rok byl sběr kovového odpadu. Tímto bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se zúčastnili, protože počasí nám zrovna nepřálo. Do parku u Sokolovny proběhlo navážení vody do kašny. V květnu jednotka vyjížděla k požáru do areálu Toma.
V červnu strojníci provedli pravidelnou údržbu techniky spojenou s mytím aut a přípravou na dětský den. Uběhlo 20 let od povodní v roce 1997 a naši hasiči se zúčastnili vzpomínkové akce na besedě v Otrokovicích.
Jednotka opět vyjížděla, když hořela skládka odpadů za Metalšrotem.
V měsíci červnu nás opustil nejstarší člen sboru, bratr, Zdeněk Vojtášek. Na jeho vzpomínku jsme provedli nástup před hasičskou zbrojnicí a uctili minutou ticha.
V červenci jednotka vyjížděla k požáru chemických přípravků na dvorku na ulici Krátká. Proběhla další brigáda na hasičské zbrojnici. Jednotka vyjížděla k požáru cisterny od asfaltu do Metalšrotu.
V srpnu jsme předávali žádost na dotace na rok 2018. Další výjezd jednotky k požáru střechy na nám. Komenského. Dohled do ranních hodin.
V září proběhla brigáda na dvoře hasičské zbrojnice. Příprava na den otevřených dveří, údržba techniky, nákupy hadic. Asistovali jsme na hrách seniorů. Proběhl den otevřených dveří spojený v jednom týdnu s prevencí hasičské problematiky pro školy a školky.
V říjnu byla brigáda na zbrojnici, a to úklid skladů, přechod techniky na zimní období. Chystání garáže na malování. Zapůjčili jsme garáž farnosti na misijní jarmark. Proběhla oprava na cisterně, kdy správně nefungovala zadní varovná světla. Jednotka v tomto měsíci vyjížděla v jeden den k technické pomoci na odstranění stromu na silnici v Terezově, poté byla převelena na odstranění stromu směr Kurovice a následně odstranění stromu mezi Hulínem a Záhlinicemi.
V listopadu jsme asistovali na aerobiku v tělocvičně ZŠ, plus dohled na parkovišti. Odvážela se cisterna Liaz do servisu, kvůli prasklému servu na Rybníky do Zlína. Odvoz farníků na mši svatou do Otrokovic. Proběhla inventarizace na hasičské zbrojnici. Oprava a výměna dveří mezi garážemi.
Uspořádali jsme Mikulášskou zábavu v restauraci u Černého koně s bohatou tombolou. Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzorům i hasičům, kteří se na této akci podíleli.
V prosinci proběhla montáž kotle na hasičské zbrojnici, výměna radiátorů v garážích. 22. prosince jsme uspořádali zabíjačku pro členy sboru.
Rok 2017 jsme ukončili opět výjezdem jednotky, kdy v Metalšrotu hořel drtič. V roce 2017 bylo odpracováno na brigádách 741 hodin.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům sboru, kteří se aktivně podílejí na pokračování tradice SDH V Tlumačově a snaží se pokračovat v práci našich předchůdců. Rodinám našich členů za jejich trpělivost a pochopení. Jako každá dobrovolná činnost je hasičina náročným koníčkem, zejména časově. Členům jednotky SDH Tlumačov za jejich práci a nasazení při zásazích, odborné přípravě, výcviku, nebo údržbě techniky. Řidičům strojníkům, kteří nás v loňském roce bez nehody vozili k požárům nebo technickým případům.

V neposlední řadě děkuji za SDH Tlumačov Obci Tlumačov, za podporu v roce 2017 a těším se na spolupráci v roce 2018.