Adventní jarmark s rozsvícením stromu se neuskuteční.

Vážení spoluobčané, vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci a zejména pak vládou vyhlášenému nouzovému stavu jsme nuceni zrušit sobotní Adventní jarmark s rozsvícením vánočního stromu v Tlumačově! Je nám to velmi líto, že současná situace nám ani v letošním roce nedovolí uskutečnit tradiční společné setkání na našem náměstíčku v době zahájení adventního času. Věřme, … číst více

Obec Tlumačov přispěla na pomoc obcím postižených tornádem

Rada obce Tlumačov na svém mimořádném zasedání dne 30.6.2021 přijala usnesení, ve kterém daruje na finanční obnos ve výši 20 000 Kč na obnovu obcí postižených tornádem. Finančně můžete i vy pomoci jednotlivým postiženým obcím třeba na Transparentní účet Města Hodonín: 123-3116270217/0100 https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-3116270217?fbclid=IwAR3lTM4aamgfQNY4RCbaMNgEZ4-SWfVoZ0J2W7aG2ntWXAX53OioKw0YfzE . Do zprávy pro příjemce můžete uvést zvolenou obec, kam chcete finanční … číst více

Oprava objektů vlakového nádraží v Tlumačově.

Správa železnic s.o. v letošním roce zahájí rozsáhlou opravu objektů vlakového osobního nádraží v naší obci. Dle sdělení Správy železnic s.o. tato akce plně koresponduje s programem postupné rekonstrukce a revitalizace nemovitostí železničních osobních nádraží, jehož cílem je optimalizace osobních nádraží z hlediska jejich budoucího využití a provozních nákladů. Oprava objektů zahrnuje optimalizaci stávající výpravní … číst více

Informace o provozu ordinace praktického lékaře.

Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vám poskytnout bližší informace k dalšímu provozu ordinace MUDr. Libora Tesaříka. Vnímáme, že panují obavy o dostupnosti zdravotní péče v obci a situace nás trápí. Prosíme nicméně o trpělivost a zachování klidu. Věříme, že se nenadálou situaci podaří brzy vyřešit. V současné době je Obec Tlumačov v kontaktu s pozůstalými, kteří … číst více

Pracovní skupina povodňové komise obce Tlumačov monitoruje stav

Po dlouhodobě trvajících a intenzivních deštích na území Moravy (zejména pak v horských oblastech Jeseníků a Beskyd) došlo ke vzedmutí vodních toků, řeku Moravu nevyjímaje. Od středy 14.10.2020, kdy po dosažení 2. stupně povodňové aktivity na řece Moravě v hlásném bodě Kroměříž poprvé zasedla pracovní skupina Povodňové komise Tlumačov, je pravidelně monitorován stav v kritických … číst více

Nová posila na oddělení životního prostředí, údržby a služeb naší obce – traktor ZETOR PROXIMA

Ve čtvrtek 25.6.2020 dorazil z Biskupic na nádvoří Technického areálu obce Tlumačov zbrusu nový traktor ZETOR PROXIMA CL100. Tento traktor byl na oddělení životního prostředí, údržby a služeb obce Tlumačov zakoupen v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2020. Moderní traktor ZETOR PROXIMA CL100 v celkové hodnotě 1 300 750 Kč dodala obci na … číst více

Nouzový stav – společně to zvládneme

Vzhledem k aktuálnímu dění v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19, Vládou ČR vyhlášenému Nouzovému stavu a mimořádným opatřením, přistoupila i obec Tlumačov aktivně k naplnění těchto požadavků tak, aby byl zachován běžný život občanů v obci tj. – nadále funguje chod obecního úřadu – ordinační hodiny praktického a dětského lékaře – provoz lékárny – síť … číst více

Budova č.p. 65 se otevřela veřejnosti

V sobotu 22. září 2018 byla slavnostně otevřena budova č.p.65 na náměstí Komenského. Symbolická páska byla přestřižena za přítomnosti občanů naší obce a také hostů z Tlumačova na Domažlicku a Ďanové na Slovensku. Počasí už sice nebylo letní, nicméně mě potěšila hojná účast vás občanů na této akci. Jsem rád, že jste si nenechali ujít … číst více

Další projevy vandalismu a nevhodného chování k věcem veřejným

Už před rokem jsem upozorňoval na nevhodné chování některých jedinců na veřejných prostranstvích, konkrétně bude opět řeč o vodním prvku v parku ulice Sokolské. Jak je vidět, tak někteří lidé jsou prostě nepoučitelní a lhostejní k věcem veřejným. Při běžné údržbě tohoto zařízení, se můžou pracovníci údržby obce „pochlubit každotýdenním úlovkem“ (viz obrázky). Opravdu každý … číst více

Obec Tlumačov poskytla občanům 335 kompostérů zdarma

Jak jste již byli v březnovém čísle Tlumačovských novinek a na webu informováni, uspěla Obec Tlumačov se žádostí o dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014-2020 na akci „Kompostéry pro občany obce Tlumačov“ a umožnila tak 335 domácnostem naší obce získat zdarma kvalitní kompostér. Koncem měsíce dubna a v průběhu května byly kompostéry postupně občanům … číst více