Domů » Zprávy » Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov obdržela dotaci ze Zlínského kraje

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov obdržela dotaci ze Zlínského kraje

JSDH obce Tlumačov obdržela počátkem letošního dotaci poskytnutou Fondem Zlínského kraje na základě Programu RP 12-19 „Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“. Finanční prostředky dotace byly použity na opravu automobilové stříkačky LIAZ 101 CAS K25 a na nákup řetězové motorové pily.

Celková výše nákladů na opravu stříkačky a nákupu pily činila 88 001,- Kč, přičemž ze Zlínského kraje byla poskytnuta finanční dotace ve výši 58 000,- Kč. Zbylá částka 30 001,- Kč byla pokryta z rozpočtu obce Tlumačov.

Oprava cisternové automobilové stříkačky LIAZ výrazně zlepšila její technický stav a přispěje tím k větší spolehlivosti a bezpečnosti naší jednotky při výjezdech a provádění požárních zásahů. Nákupem řetězové motorové pily se zvýší akceschopnost jednotky a rozšíří se její možnosti při provádění zásahů spojených zejména s odstraňováním následků nepříznivých povětrnostních podmínek – spadlých stromů, sloupů apod. při silných bouřkách nebo větrech.