Domů » Zprávy » Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů opět prokázali svou připravenost

Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů opět prokázali svou připravenost

V sobotu 11.9.2016 v čase 22,42 hod byl v rámci mimořádné události vyhlášen požární poplach v zemědělském areálu v Tlumačově. Plameny zachvátily velkoobjemovou halu na uskladnění sena, která je v majetku Plemenářských služeb a.s. Otrokovice.

S ohledem na rozsah požáru byl vyhlášen operačním důstojníkem II. stupeň požárního poplachu. Na likvidaci požáru se v první fázi podílelo celkem 17 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Mezi sedmou a osmou hodinou ranní došlo k vystřídání zasahujících jednotek s tím, že náročné hasební práce probíhaly po celou neděli až do pondělního rána. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným jednotkám, které se podílely na likvidaci této mimořádné události.
Zejména děkuji všem zasahujícím členům tlumačovské JSDH, kteří aktivně a zodpovědně plnili úkoly velitele zásahu po celou dobu likvidace tohoto požáru. Poděkování patří také mým pomocníkům, pí. Mileně Huráňové, místostarostovi Mgr. Rajmundu Huráňovi a pí. Ireně Horkové, kteří spolu se mnou zajišťovali občerstvení pro 60 zasahujících hasičů v průběhu noci ze soboty na neděli. K poděkování se také připojuje majitel firmy Plemenářské služby a.s. Otrokovice.