Domů » Zprávy » Činnost SDH a JSDH Tlumačov v roce 2015

Činnost SDH a JSDH Tlumačov v roce 2015

V sobotu 9.1.2016 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada SDH. Členskou základnou byla schválena činnost za uplynulý rok a byly schváleny hlavní body pro následující rok.

Stručný přehled činnosti za uplynulý rok:

Minulý rok pro nás začal smutnou událostí. 3.ledna nás nečekaně opustil dlouholetý člen SDH bratr Pavel Skula.

V lednu jako již tradičně, proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada našeho sboru, v jejímž rámci se uskutečnily volby výboru na následující 5leté období. Do výboru byli zvoleni: Šnajdr Jan, Machovský Václav, Zlatuška Josef, Němec Jaroslav, Šnajdr Otto st., Šnajdr Otto ml., Žák Milan st., Šnajdr Michal, Hrtús Štefan, Šnajdr Vladimír, Vírová Zuzana, Minařík Zdeněk st., Malár Michal, Šedo Miroslav st., Šedo Radek. Starostou byl zvolen Šnajdr Jan, velitelem Machovský Václav.

V měsíci lednu jsme se ještě zúčastnili výroční valné hromady v Ludslavicích a okrsku.
V minulém roce jsme oslavili 130. výročí založení našeho sboru. Již od prvních měsíců roku směřovala naše aktivita pro zdárné a důstojné uspořádání oslav. V rámci příprav jsme provedli úpravu dvoru za hasičskou zbrojnicí, úklid hasičské zbrojnice, připravili techniku na ukázky apod. Všem členům, kteří se aktivně podíleli na těchto přípravách, bych chtěl jménem výboru poděkovat.

V březnu a červenci jsme uspořádali jako každý rok sběr kovového odpadu.
V dubnu a říjnu jsme provedli požárně bezpečnostní dozor na soutěžích v aerobiku.
V květnu jsme se zúčastnili u našich kamarádů v Mokré-Horákově recesistické akce „Prvomájový průvod“. V rámci okrskové soutěže jsme zorganizovali pro naše nejmladší soutěž mladých hasičů. Na okresním kole soutěže Plamen v Otrokovicích, naši členové vypomáhali s dopravou vody.

V červnu jsme se jako každý rok organizačně podíleli na uspořádání Dne pro rodinu v parku u Sokolovny, a to jak ukázkami techniky pro děti, tak i občerstvením.

V červenci proběhli již zmiňované oslavy 130. výročí založení našeho sboru. Důsledné přípravy se nám vyplatily a celý den panovalo nádherné počasí a přátelská atmosféra.
V srpnu jsme se podíleli na organizaci historicky 1. pivních slavnostech v Tlumačově. Navštívili jsme také naše kamarády z družební obce Ďanová.

V září jsme uspořádali Den otevřených dveří na Hasičské zbrojnici a v rámci prevence jsme pozvali děti z Mateřské školy na naši zbrojnici a seznámili je s problematikou požární prevence. V parku u Sokolovny jsme se podíleli na organizaci Nočního pohádkového parku.

V listopadu jsme připravili občerstvení (grilované klobásy, svařák, čaj) na adventním jarmarku spojeného se slavnostním rozsvícením vánočního stromku.
V prosinci jsme se zúčastnili výročních valných hromad našich kamarádů z Mokré, Otrokovic, Kvítkovic a Záhlinic. Pro naše nejmladší členy jsme uspořádali besídku, pro ty starší již tradiční zabíjačku.

Činnost JSDH Tlumačov

K 31.12.2015 má zásahová jednotka 14 členů, velitelem jednotky je Otto Šnajdr st., zástupcem Michal Šnajdr. V loňském roce ukončili členství v jednotce na vlastní žádost Jan Šnajdr a Zdeněk Minařík st.

Výjezdy JSDH Tlumačov v roce 2015

Požár
17. 2. 2015 Kvasice – požár sazí v komíně
23. 3. 2015 Tlumačov – požár travního porostu podél tratě
25. 4. 2015 Tlumačov – požár RD
13. 7. 2015 Tlumačov – požár odpadu
21. 7. 2015 Bělov – požár RD
11. 9. 2015 Tlumačov – požár kůlny
22.12.2015 Otrokovice – areál Tomy – požár odsávání

Technická pomoc
30. 3. 2015 Tlumačov – spadlý strom přes cestu
16. 8. 2015 Tlumačov – spadlý strom přes cestu
30.11.2015 Tlumačov – čerpání vody ze sklepa

Únik nebezpečné látky
27. 2. 2015 Tlumačov – únik nafty na vodní hladinu
16. 3. 2015 Tlumačov – únik oleje na místní komunikaci

Celkem na katastrálním území obce Tlumačov v roce 2015 bylo 25 událostí, včetně cvičení.
Na R55 v katastru obce Tlumačov se staly 2 dopravní nehody.

(Pozn.: redakčně kráceno, úplný zápis z činnosti SDH – www.tlumacov.cz/spolky/Images/2016-SDH_cinnost.pdf .)