Domů » Zprávy » Tlumačovští hasiči bilancovali uplynulý rok

Tlumačovští hasiči bilancovali uplynulý rok

Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov na své výroční valné hromadě hodnotil uplynulý rok 2016. K 31.12.2016 má členská základna SDH Tlumačov celkem 31 členů, z toho je 8 žen a 23 mužů.

V prvních měsících roku 2016 proběhlo školení řidičů, velitelů, strojníků a školení s názvem Ochrana obyvatelstva pro předurčené jednotky. V březnu strojníci společně připravili techniku na letní období roku. V dubnu dohlíželi na hladký průběh soutěže v Aerobiku, dále uspořádali sběr železa a na konci měsíce pomáhali stavět májku. V květnu byli naši hasiči požádáni o technickou pomoc při motoristické soutěži Moped rally a koncem měsíce pak pomáhali skácet májku. Na začátku měsíce června se podíleli na akci s názvem Odpoledne pro celou rodinu, která se protáhla až do pozdních nočních hodin. V polovině června se zúčastnili noční hasičské soutěže v Mokré, kde obsadili 11. místo a to navzdory tomu, že věkový průměr družstva činil 40,3 let a s touto cifrou byli nejstarším soutěžícím družstvem.

V září byly na programu akce pořádané pro děti – Pohádkový park a Den otevřených dveří s představením tlumačovského hasičského sboru místním školkám a základní škole. U dětí měly tyto akce pozitivní ohlas. Doufejme, že si některé z dětí najdou cestu na hasičskou zbrojnici a stanou se z nich v budoucnu noví členové hasičského sboru – budou určitě vítány!
V říjnu si dali opět sraz strojníci a uvedli techniku na zimní provoz. Závady, které se vyskytly během roku, byly úspěšně odstraněny. V listopadu členové SDH pomáhali navodit vánoční atmosféru u rozsvíceni stromku nejen kvalitní svařákem, ale i předvánoční pohodou.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Tlumačov
Obec je zřizovatelem zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Tlumačov, která provádí požární zásahy a záchranné práce při živelních pohromách nebo jiných mimořádných situacích v naší obci. V současné době má tato dobrovolná jednotka 13 aktivních a plně připravených členů. V loňském roce vyjížděla zásahová jednotka celkem k jedenácti zásahům. K těm nejnáročnějším zásahům patřily požáry ke konci roku, kdy v září likvidovali spolu s profesionálními hasiči rozsáhlý požár seníku v areálu bývalého družstva a v prosinci pak požár haly na zpracování autovraků.
V průběhu roku jsou členové jednotky školeni a provádí také praktickou přípravu podle plánu odborné přípravy jednotky. V rámci požární preventivní činnosti provedli členové jednotky v loňském roce kontrolu nadzemních hydrantů a čerpacích míst ze zdrojů požární vody v obci.

(Čerpáno z výročních zpráv SDH a JSDH Tlumačov dodaných p. Ottou Šnajdrem, velitelem JSDH)