Domů » Zprávy » Hasiči opět prokázali, že je na ně spolehnutí !

Hasiči opět prokázali, že je na ně spolehnutí !

V úterý ve večerních hodinách v rámci procházky jeden z tlumačovských občanů zpozoroval ohnisko požáru v zadní části areálu společnosti Metalšrot.

Vzhledem ke skutečnosti, že plameny dosahovaly do výše 3 m a intenzita požáru minutu od minuty sílila, tak byl požár prostřednictvím tísňového volání 112 nahlášen (čas 19.39hod) na Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Do minuty od zavolání se rozezněla v Tlumačově siréna, a také členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov obdrželi (čas 19.41 hod) datovou zprávu na mobilní telefony. V tomto čase bylo taktéž k požáru vysláno zásahové vozidlo s posádkou profesionálních hasičů ze stanice Otrokovice.
V době, kdy na základě telefonického upozornění ostraha společnosti Metalšrot prováděla prvotní zásahové práce, na místo dorazilo jako první zásahové vozidlo z HZS ZK – stanice Otrokovice, s mírným odstupem (čas 19.51 hod) přijela tlumačovská Tatra 148 CAS 32 s osádkou v počtu 1+3 a následně druhé vozidlo profesionálních hasičů. Naštěstí se požár odpadu v kontejneru v blízkosti drtiče podařilo rychle lokalizovat a uhasit (čas cca 20.15 hod), díky čemuž nevznikly ani velké škody na majetku a ani nebylo ohroženo životní prostředí.
V rámci této zprávy je třeba vyzvednout akceschopnost tlumačovských dobrovolných hasičů, kteří na místo požáru dorazili po neuvěřitelných 10 minutách od vyhlášení poplachu !

Tento zásah jen potvrdil výbornou organizaci, operativnost a akceschopnosti hasičů (jak profesionálních, tak i dobrovolných) a je výbornou pozvánkou pro tlumačovskou veřejnost (včetně dětí) na Den otevřených dveří, který pořádá Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov v sobotu 4.října od 10.00 hod do 17.00 hod. V rámci této akce proběhne prezentace činnosti tlumačovských hasičů, nábor a zápis dětí do zájmového kroužku „Mladý hasič“ a prohlídka zbrojnice s ukázkou techniky a výstroje. V rámci této akce je zajištěno taktéž občerstvení ( jak je u našich hasičů dobrým zvykem).