Domů » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb. » Výroční zprávy » Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva obce Tlumačov o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací poskytovat zákonem stanovené údaje, předkládá obec Tlumačov tuto Výroční zprávu za rok 2023:

a)počet podaných žádostí o informaci – § 18 odst. 1 písm. a) zákona1
b)počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti0
c)počet podaných odvolání proti rozhodnutí – § 18 odst. 1 písm. b) zákona0
d)opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí § 18 odst. 1 písm. c) zákona0
e)sankce za nedodržování tohoto zákona0
f)počet stížností podaných podle § 16a0
g)počet poskytnutých výhradních licencí – § 18 odst. 1 písm. d) zákona0
h)další informace vztahující se k uplatňování zákona0

Za poskytnuté informace byl dle sazebníku nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., účtován v roce 2023 poplatek 480,- Kč..

Zpracovala:
Ladislava Vránová
V Tlumačově dne: 15.01.2024