Domů » Obecní úřad » Kontaktní informace a úřední hodiny Obecního úřadu Tlumačov » Schema organizační struktury Obecního úřadu Tlumačov

Schema organizační struktury Obecního úřadu Tlumačov

Organizační struktura

 • Starosta obce
 • Místostarosta obce
 • Zastupitelstvo obce – 15 členů
  • Kontrolní výbor – 3 členové
  • Finanční výbor – 3 členové
 • Rada obce – 5 členů
  • Komise stavební, dopravní a rozvoje obce – 3 členové
  • Komise SPOZ – 5 členů
 • Obecní úřad
  • Tajemník obecního úřadu
  • Sekretariát a archiv
  • Oddělení výstavby a majetku
  • Oddělení ekonomické
  • Oddělení sociálně správní
  • Oddělení životního prostředí, údržby a služeb

Příspěvkové organizace

 • Základní škola Tlumačov, okres Zlín
 • Mateřská škola Tlumačov, okres Zlín

Organizační složky

 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů
 • Kulturní a informační středisko (KIS)

Obsazení míst pracovníky obecního úřadu včetně kontaktů najdete na stránce kontaktů OÚ Tlumačov.

Organizační řád Obecního úřadu Tlumačov

Organizační řád Obecního úřadu Tlumačov (01. 09. 2023), ke stažení pdf (491 kB)