Domů » Obecní úřad » Kontaktní informace a úřední hodiny Obecního úřadu Tlumačov » Elektronická podatelna Obecního úřadu Tlumačov

Elektronická podatelna Obecního úřadu Tlumačov

Adresa pro elektronický příjem

epodatelna@tlumacov.cz

Tato elektronická podatelna je určena pro příjem zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Tlumačov.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

  • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Tlumačov
Čas: DD.MM.RRRR v HH:MM:SS.

Identifikátor dokumentu:

S pozdravem
– jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
– zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance OÚ Tlumačov

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností dotazujte se na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci obecního úřadu sdělí, zda je daný formát přijatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu sekretariatou@tlumacov.cz, případně na poštovní adresu OÚ Tlumačov.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích

Obecní úřad Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov

Obecní úřad Tlumačov neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově obecního úřadu.

Úřední hodiny osobní podatelny:

Pondělí8:00 – 12:0013:00 – 17:00
Středa8:00 – 12:0013:00 – 17:00