Domů » Obecní úřad » Czech POINT » Sazebník nákladů při vyhledávání a poskytování informací dle Zák.106/1999 Sb.

Sazebník nákladů při vyhledávání a poskytování informací dle Zák.106/1999 Sb.

Sazebník nákladů – základní informace

Povinný subjekt je v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
Pro ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy je cena dle zákona 634/2004 Sb., položka 3 d).

1. Materiálové náklady

 1. na pořízení černobílých fotokopií
  • formát A4 jednostranný – 2,00 Kč
  • formát A4 oboustranný – 2,50 Kč
  • formát A3 jednostranný – 3,00 Kč
  • formát A3 oboustranný – 3,50 Kč
 2. náklady na pořízení barevných fotokopií
  • formát A4 jednostranný – 3,00 Kč
  • formát A4 oboustranný – 5,00 Kč
  • formát A3 jednostranný – 6,00 Kč
  • formát A3 oboustranný – 10,00 Kč
 3. náklady na tisk na tiskárnách PC
  • formát A4 jednostranný černobílý – 2,00 Kč
  • formát A4 oboustranný černobílý – 3,00 Kč
  • formát A4 jednostranný barevný – 5,00 Kč
  • formát A4 oboustranný barevný – 10,00 Kč
 4. náklady na pořízení technických nosičů dat
  • CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW – 20,00 Kč
  • BD-R, BD-RE – neposkytuje se
  • disketa 3,5“ – neposkytuje se
  • audiokazeta, videokazeta – neposkytuje se

2. Náklady na odeslání informací žadateli

 1. paušální částka balného – 10,00 Kč
 2. náklady na poštovní služby – dle platných tarifů České pošty

3. Osobní náklady

za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací sazba za 1 hodinu a každou další započatou hodinu – 160,00 Kč/hod.

4. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných povinným subjektem

se výše úhrady stanoví ve výši prodejní ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Sazebník schválen Radou obce Tlumačov dne 16. 1. 2013, usnesením č. R9/23/01/13

Sazebník Czech POINT

(Výpisy z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a výpisy z Rejstříku trestů)
Za vydání ověřeného výpisu se vybírá poplatek:

 • za první stránku 100 Kč, za každou další 50 Kč
 • za výpis z Rejstříku trestů 100 Kč