Hlášení MR 26.1.2022

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO Zveme občany na řádné zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov, které se koná ve středu 2.2.2022 v 17:00 hodin v budově Kulturního a informačního střediska. INFORMACE O VÝBĚRU POPLATKŮ Poplatky za komunální odpad a psy se budou vybírat od 1.2.2022 do 30.4. 2022 v úřední dny a aktuální úřední hodiny.            Žádáme občany, aby preferovali placení poplatků … číst více

Hlášení v MR 17.1.2022

Otrokovická charita děkuje dárcům, kteří peněžními dary přispěli do Tříkrálové sbírky. Velké poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří se této dobročinné akce zúčastnili. V Tlumačově se v letošní sbírce vybralo 71.214,- Kč. Zlínská vodárenská a.s. sděluje občanům, že ve středu 19.1.2022 nepoteče voda v době od 8:30 – 13:00 hodin v ulicích Dr. Ignáce Horníčka a Mánesova. Cisterna s vodou pro … číst více

Hlášení v MR 10.1.2022

SK Tlumačov srdečně zve všechny své členy, hráče a fanoušky na výroční schůzi, která se koná v sobotu 15.1.2022 v 16 hodin v Klubu obce na Zábraní. Kulturní a informační středisko Tlumačov KIS a stolní tenisté Tlumačov zvou všechny hráče i fanoušky na IX. ročník turnaje ve stolním tenise neregistrovaných hráčů. 22. ledna 2022 od … číst více

Hlášení rozhlasu 5.1.2022

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V TLUMAČOVĚ SE KONÁ V SOBOTU 8.LEDNA 2022 OD 8:00 HODIN. SBÍRKA PROBĚHNE TRADIČNĚ, KOLEDNÍCI BUDOU CHODIT DŮM OD DOMU. Vedoucí charity v Tlumačově prosí, aby děti, které chtějí chodit na tříkrálové koledování přišli v sobotu 8.ledna 2022 v 8:00 hodin na místní faru. Obec Tlumačov nabízí k pronájmu 2 volné byty v Domě s pečovatelskou službou občanům nad 65 let. … číst více

Nakládání s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem

Vážení spoluobčané, nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady. Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte … číst více

Obřadní síň tlumačovské radnice září novotou

Obřadní síň tlumačovské radnice, která v dané podobě sloužila svému účelu více jak 30 let, již vykazovala značné nedostatky. Zejména se jednalo o nemoderní a zastaralé vybavení interiéru nábytkem, který pocházel z 80.let minulého století, zařízení toalety, nevyhovující elektroinstalace včetně osvětlení a ozvučení. Na základě těchto důvodů se obec Tlumačov rozhodla investovat vlastní finanční prostředky … číst více

Dotace na podporu společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního charakteru

D O T A C E na podporu společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního charakteru konaných na území MAS Jižní Haná. Jižní Haná o. p. s. připravuje dotaci na podporu regionálních akcí konaných na území MAS Jižní Haná. Dotace bude financována z vlastních zdrojů společnosti. Cílem je zopakovat si a zdokonalit se v čerpání dotačních … číst více

Obřad vítání občánků

Vážení rodiče, v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech se nám stává, že nám unikne včasná registrace nově narozených dětí. Obec Tlumačov chce i nadále vítat novorozence mezi občany obce a zachovat tak tradici obřadu „Vítání občánků“. S ohledem na ochranu osobních údajů však musíme změnit způsob organizace této akce. K tomu, aby se obřad vítání občánků … číst více

Technická výluka ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

V rámci zavádění dvou nových typů občanských průkazů, tzv. e-občanské průkazy (e-OP) dojde v druhé polovině prosince tohoto roku k významné celostátní výluce činností pracovišť vydávajících občanské průkazy a cestovní doklady. Nové typy dokladů totožnosti budou vydávány od 01.01.2012. Příjem a zpracování žádostí o e-OP bude podobné jako je u cestovních dokladů. Tedy pro občany … číst více