Setkání starosty obce s oceněnými dárci krve

Ve středu 31.5.2023 odpoledne se uskutečnilo neformální setkání starosty obce s občany Tlumačova vyznamenanými v uplynulých letech Českým červeným křížem za dobrovolné dárcovství krve. Setkání proběhlo na pozvání starosty obce pana Petra Horky v obřadní síni na obecním úřadě.

číst více

Plán revitalizace nádražní budovy v Tlumačově

Správa železnic, státní organizace, informuje o svém plánu revitalizovat nádražní budovu v Tlumačově, jejíž součástí je objemová optimalizace objektu a vybudování zpevněných ploch určených pro parkování osobních vozidel. Nádražní budova již přestala sloužit svému původnímu účelu, pro potřeby dráhy není udržitelné objekt v tomto rozsahu dále provozovat. Informace o tomto záměru byla již ve fázi … číst více