Domů » Zprávy » Plán revitalizace nádražní budovy v Tlumačově

Plán revitalizace nádražní budovy v Tlumačově

Správa železnic, státní organizace, informuje o svém plánu revitalizovat nádražní budovu v Tlumačově, jejíž součástí je objemová optimalizace objektu a vybudování zpevněných ploch určených pro parkování osobních vozidel. Nádražní budova již přestala sloužit svému původnímu účelu, pro potřeby dráhy není udržitelné objekt v tomto rozsahu dále provozovat. Informace o tomto záměru byla již ve fázi přípravy zveřejněna na webových stránkách obce Tlumačov dne 17.6.2021 a následně předložena zastupitelům na jednání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 23.6.2021. Proto ještě před zahájením samotné akce chce SŽ představit občanům obce budoucí stav nádražní budovy v ukázkové vizualizaci.