Domů » Zprávy » Nové parkoviště u bytového domu č.p.630 v ul. Jana Žižky

Nové parkoviště u bytového domu č.p.630 v ul. Jana Žižky

V průběhu měsíců října a listopadu roku 2019 byla v souladu s projektovou dokumentací a vydaným společným územním rozhodnutím a stavebním povolením realizována z rozpočtu obce stavba „Parkovací stání u BD č.p.630, ul. Jana Žižky, Tlumačov“.

Jednalo se o vybudování nových zpevněných ploch ze zámkové dlažby určených pro parkování osobních automobilů nájemníků bytových domů č.p.630 v ul. Jana Žižky a č.p.862 v ul. U Trojice. Kapacita parkoviště byla s ohledem na prostorové poměry navržena pro odstavování 6 vozidel.
Stavební práce na vybudování parkoviště byly provedeny společností PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava se sídlem Tlumačov – Skály za celkovou cenu 684.775,- Kč s tím, že náklady na vypracování projektové dokumentace a správní poplatky pak dále činily částku ve výši 58.193,- Kč. Kolaudační souhlas byl vydán stavebním úřadem Městského úřadu v Otrokovicích dne 8.1.2020. Tímto dnem bylo oficiálně započato s užíváním parkoviště.