Domů » Zprávy » Proběhla další část rekonstrukcí chodníků v Tlumačově

Proběhla další část rekonstrukcí chodníků v Tlumačově

Na podzim loňského roku proběhly další rekonstrukce chodníků v obci. Jednalo se o části chodníků ve východní části Tlumačova na ul. Machovská v úseku mezi ul. Jiráskova – ul. Švermova, na ul. Jiráskova v úseku ul. Spojovací – ul. Machovská a na ul. Družstevní. Stavební práce byly financovány ze schváleného obecního rozpočtu na rok 2019.

Tak jako u rekonstrukcí chodníků realizovaných v předchozích letech došlo i u chodníků na výše uvedených ulicích k výměně asfaltobetonového a betonového povrchu, respektive betonové dlažby 30 x 30cm za nový povrch ze zámkové dlažby. Současně s výměnou pochůzích vrstev došlo i k doplnění kompletních podkladních vrstev, které zde absentovaly.

Stavební práce všech úseků chodníků v ul. Machovská, Jiráskova a Družstevní se souhrnnou délkou 478m a šířkou v rozpětí 1,5 – 2,0m byly realizovány společností SWIETELSKY stavební s.r.o. Brno, závod Východní Morava, se sídlem ve Valašském Meziříčí za celkovou cenu 2.502.438,- Kč. Další náklady na stavbu spojené se zpracováním projektové dokumentace, zaplacení správních poplatků a administrací výběrového řízení činily částku ve výši 69.616,- Kč.

Kolaudační souhlasy na jednotlivé úseky chodníků byly vydány speciálním stavebním úřadem, Odbor dopravně – správní, oddělení silničního hospodářství Městského úřadu v Otrokovicích dne 5.12.2019. Od tohoto okamžiku bylo možné nově rekonstruované chodníky běžně užívat.