Domů » Zprávy » Byla zahájena rekonstrukce fasády kostela sv. Martina v Tlumačově

Byla zahájena rekonstrukce fasády kostela sv. Martina v Tlumačově

Uprostřed obce Tlumačov stojí významná kulturní památka chráněná Národním památkovým úřadem. Jde o farní kostel sv. Martina, který vzhledem ke svému stáří a z památkového pohledu patří k nejvýznamnějším chrámům v našem regionu. Proto si zaslouží, abychom o něj s úctou pečovali.

Po ročních administrativních přípravách, jednáních s památkovými úřady a zpracování projektové dokumentace konečně začínají práce na rekonstrukci fasády. Protože jde o objekt památkově chráněný, přípravy byly náročnější, časově delší a především finančně nákladnější.
Z důvodu vysokých nákladů, které Římskokatolická farnost v Tlumačově není schopna pokrýt z vlastních i jiných zdrojů, budou práce rozděleny na 2 roky.
V letošním roce je naplánována oprava fasády věže, kterou bude dle výběrového řízení realizovat firma RAPOS spol. s r. o. Holešov. Celkové stavební náklady na její opravu budou 1,152.224 Kč. Z toho samotná fasáda činí 632 397 Kč, restaurování kamenných prvků na oknech věže 265 800 Kč a oprava kamenných říms 254 027 Kč. Na pokrytí letošních nákladů jsme žádali o dotaci na Ministerstvo kultury ČR, které přislíbilo 118 000 Kč, na Zlínský kraj, jehož vyjádření předpokládáme v měsíci květnu, obec Tlumačov, která schválila v rozpočtu na rok 2016 finanční pomoc ve výši 300 000 Kč a arcibiskupství olomoucké, které schválilo 50 000 Kč. Farnost je schopna k dnešnímu dni uhradit z vlastních zdrojů částku 450 000 Kč.
Dokončení stavebních prací, konkrétně na opravě fasády lodě a celkovém odvlhčení obvodového zdiva objektu kostela je plánováno v příštím roce 2017.
Cítíte-li vůči našemu kostelu vztah nebo i určité zavázání, můžete přispět dle svých možností v rámci pravidelné nedělní sbírky při bohoslužbě nebo zasláním příspěvku na farní účet: 169752339/0300. Za každý byť sebemenší dar přijměte upřímné poděkování.
Bližší údaje o dění ve farnosti či kontakty najdete na vývěsce kostela nebo na www. farnost-tlumacov.cz.


S přáním dobra a pokoje

P. Mgr. Michal Šálek, duchovní správce farnosti