Domů » Zprávy » Protipovodňová ochrana obce Tlumačov

Protipovodňová ochrana obce Tlumačov

Vážení spoluobčané, mimořádné vydání Tlumačovských novinek na podzim loňského roku, se zabývalo problematikou protipovodňových opatření od roku 1997 až po současnost.
„370 341 Morava, Tlumačov-ochranná hráz“ je oficiální název stavby, která řeší protipovodňovou ochranu naší obce. V tomto článku bych Vás chtěl informovat o stavu příprav této veřejně prospěšné stavby.

Nejprve základní fakta. Dne 3. 6. 2015 vydal Městský úřad Otrokovice, odbor stavební úřad územní rozhodnutí na tuto stavbu. Dne 16. 6. 2015 podal proti vydanému územnímu rozhodnutí účastník řízení a tehdy ještě zastupitel obce pan Karel Skopal, písemné odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Jeho odvolání bylo v listopadu 2015 zamítnuto a potvrdila se tak platnost vydaného územního rozhodnutí s tím, že pan Karel Skopal na základě těchto skutečností rezignoval na mandát zastupitele obce.
Z výše uvedených důvodů byl nucen investor stavby, kterým je Povodí Moravy s.p., podat žádost o dotaci na pořízení projektové dokumentace pro stavební řízení u Ministerstva zemědělství ČR až v březnu letošního roku. Po kladném vyřízení žádosti o přidělení dotace proběhne výběrové řízení na zhotovitele dokumentace, její zpracování a následně samotné stavební řízení.
Tyto postupné kroky nenaruší ani v současné době podaná žaloba pana Karla Skopala ke správnímu soudu proti rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o potvrzení platnosti územního rozhodnutí.
Vedení obce Tlumačov bude i nadále vyvíjet maximální úsilí na přípravě této prioritní stavby a věří, že ji nenaruší ani výše uvedená skutečnost.