Domů » Zprávy » Kompostéry do rodinných domků zdarma

Kompostéry do rodinných domků zdarma

Obec Tlumačov v současné době uvažuje o záměru získat finanční prostředky z Operačního programu životního prostředí, určené na nákup kompostérů pro své občany.

V souvislosti s tímto záměrem obdržíte v následujících dnech do svých schránek dotazník, který bude po odevzdání sloužit k průzkumu zájmu o kompostéry s tím, že zúčastnění občané budou v případě schválené dotace informováni o dalším postupu.
Pokud budou finanční prostředky z Operačního fondu obci přiznány, budou kompostéry k dispozici na začátku roku 2017.

Informace pro budoucí žadatele:
– plastový kompostér o objemu předběžně 900 l
– žadatel musí mít trvalý pobyt na území obce Tlumačov
– žadatel není dlužníkem obce
– žadateli bude kompostér zapůjčen k bezplatnému užívání na základě jednoduché smlouvy o výpůjčce

Dotazník prosím odevzdejte na oddělení majetku OÚ Tlumačov, sběrném dvoře nebo na KIS Tlumačov nejpozději v termínu do 31.3.2016.